Turpinās tikšanās un diskusijas ar iedzīvotājiem

Turpinās tikšanās un diskusijas ar partnerības iedzīvotājiem un uzņēmējiem par 

jaunā perioda Attīstības stratēģijas izstrādi 2022- 2027.g. periodam.

Aicinām uz kopīgām sanāksmēm:

24.maijā, Lielauces kultūras namā, plkst. 15.00

31.maijā jauniešu centrā "Domu nams" Augstkalnē, plkst 11.00

6.jūnijā, Īles tautas namā, plkst. 18.00

7.jūnijā Zebrenes pagasta pārvaldē, plkst. 14.00

14.jūnijā Jaunbērzes kultūras namā, plkst. 18.00

 

Lūdzu izsakiet savu viedokli un idejas par pagājušā periodā paveikto un ieteikumus nākošajai stratēģijai:

Aptauja saitē:

 

 
Dobeles lauku partnerībai ievēlēta Padome jaunā sastāvā.

Dobeles lauku partnerības biedru sapulcē, kas notika š.g. 18.maijā Dobelē,

tika ievēlēti biedrības Padomes jaunie locekļi.

Turpmāk Dobeles partnerības padomē darbosies:

Edīte Bēvalde - Penkules biedrība "Liepas", lauku sieviešu pārstāve;

Sandris Laizāns - Tērvetes amatnieku biedrība; 

Roberts Sīlis - Jauniešu biedrības "Saspraude"pārstāvis, jauniešu pārstāvis

Zaiga Vismane - IK "Zaigas nami", uzņēmēja

Arvīds Borherts - Smiļģis - SIA BS Bicycles, uzņēmējs

Sarmīte Vilsone - Zemnieku saimniecība "Vilsoni", lauku uzņēmēja

Edgars Laimiņš - Dobeles novada pašvaldības pārstāvis

Indra Špela - Dobeles novada pašvaldības pārstāvis

Linda Mierlauka - Dobeles novada pašvaldības pārstāvis

 
Leader projektu konkursa 7.kārtas rezultāti

Ir veikta Dobeles partnerībā iesniegto 23 Leader projektu izvērtēšana, rezultāti:

LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”
7.kārtas (20.11.2022.- 20.12.2022.) sarindoto  projektu pieteikumu saraksts
biedrībā "Dobeles rajona lauku partnerība" Stratēģiskais mērķis 1: Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstībaIzsludinātais finansējums Eur: Rīcība Nr.1  Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un k 439574,90  Nr.Projekta Nr. Ieviešanas vietaPubliskais finansējums euroPunktu skaits ar papildu kritērijiemProjekta atbilstība
 SVVA stratēģijai12022/AL30/7/A019.21.01/10 Krimūnu pagasts, Dobeles novads2 069,4815,90Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek22022/AL30/7/A019.21.01/15Dobele,     Dobeles novads17 938,2014,51Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek32022/AL30/7/A019.21.01/21Zebrenes pagasts, Dobeles novads26 235,4514,50Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek42022/AL30/7/A019.21.01/9Vītiņu pagasts, Dobeles novads7 399,3114,31Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek52022/AL30/7/A019.21.01/3Auru pagasts14 230,9614,30Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek62022/AL30/7/A019.21.01/22Bērzes pagasts19 290,6014,00Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek72022/AL30/7/A019.21.01/6Dobele,     Dobeles novads23 847,8213,80Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek82022/AL30/7/A019.21.01/4Augstkalnes pagasts, Dobeles novads28 000,0013,50Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek92022/AL30/7/A019.21.01/1Vītiņu pagasts, Dobeles novads3 800,1613,40Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek102022/AL30/7/A019.21.01/18Dobeles pagasts, Dobeles novads 6 328,0013,30Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek112022/AL30/7/A019.21.01/8Penkules pagasts 8 534,4613,20Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek122022/AL30/7/A019.21.01/7Bikstu pagasts 28 000,0013,10Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek132022/AL30/7/A019.21.01/14Dobele28 000,0012,60Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek142022/AL30/7/A019.21.01/13Bikstu pagasts19 069,8312,51Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek152022/AL30/7/A019.21.01/20Bērzes pagasts, Dobeles novads6 610,8312,50Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek162022/AL30/7/A019.21.01/2Vītiņu pagasts28 000,0012,40Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek172022/AL30/7/A019.21.01/19Bērzes pagasts11 826,4712,20Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek182022/AL30/7/A019.21.01/23Tērvetes pagasts, Dobeles novads12 422,5512,10Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek192022/AL30/7/A019.21.01/24Vītiņu pagasts28 000,0012,00Atbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  finansējums pietiek202022/AL30/7/A019.21.01/16Auru pagasts, Dobeles novads10 063,1911,00Neatbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  vērtējumā nav savākts minimālais punktu skaits, projekts noraidīts.212022/AL30/7/A019.21.01/12Vītiņu pagats 28 000,009,80Neatbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  vērtējumā nav savākts minimālais punktu skaits, projekts noraidīts.222022/AL30/7/A019.21.01/17Dobeles novads8 382,658,40Neatbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai,  vērtējumā nav savākts minimālais punktu skaits, projekts noraidīts.232022/AL30/7/A019.21.01/5Dobeles novads19 303,13 Neatbilst Dobeles VRG SVVA stratēģijai, projekts noraidīts.   
 
Semināri par Leader projektu konkursu 7.kārtas nosacījumiem

Aicinām uz semināriem par Leader  projektu 7.kārtas nosacījumiem.

Semināros informēsim par nosacījumiem projektu iesniegšanai un projektu veidlapas aizpildīšanu.

16.11.22 Seminārs plkst. 10.00 Dobeles PIAUC telpās, Brīvības ielā 7, Dobele

Reģistrēšanās saite  https://forms.gle/ZqzX9yqAUfuC69YQA 

Darba kārtība

 Semināra prezentācijas:

Vispārīgie nosacījumi 7.kārtai - prezentācija pielikumā.

Veidlapas aizpildīšanas nosacījumi - prezentācija pielikumā.

 

24.11.22. Seminārs Tiešsaistē TEAM Platforma plkst. 16.00

Reģistrēšanās saite  https://forms.gle/QRtiz2Tkme3FHutK7 

Darba kārtība

 
7.kārtas izlsudināšana

https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/atbalsts-leader-vietejai-attistibai-un-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-istenosana-strategijas

Dobeles lauku partnerība izsludina Leader projektu konkursa

7.kārtu projektu iesniegšana 20.11.22 - 20.12.22.

 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.  Kārta tiek izsludināta Eiropas

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam

apakšpasākumam 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības

DOBELES LAUKU PARTNERĪBAS ATTĪSTĪBAS STARTĒĢIJA 2015-2022 PIEEJAMA ŠEIT

 

Biedrības “Dobeles rajona lauku partnerība”  sludinājums

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.  Kārta tiek izsludināta

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam

apakšpasākumam 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

no 2022. gada 20.novembra līdz 2022. gada  20.decembrim

 

Sludinājuma kopsumma

Kopējā 7.kārtā izsludinātā summa –   439 574.90 EUR

Rīcība Nr.1  Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai –   439 574.90 EUR.

Projektu  īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”

Uzvaras iela 2, Dobele, LV-3701

Kontaktinformācija

Aija Šenbrūna

Tel.  29812300, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  

Dace Vilmane

Tel. 29187113, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Ar Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģiju un citiem saistošiem dokumentiem var iepazīties www.dobelespartneriba.lv, www.lad.gov.lv  vai partnerības birojā Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā.

Projektu iesniegšana

Projekta iesniegumu, kā arī vērtēšanas kritērijos norādīto papildu  informāciju  var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā  https://eps.lad.gov.lv/login.

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

 

Rīcība

 

Stratēģiskais mērķis SM1 Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība

Rīcība Nr.1   Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.  (ELFLA) LAP 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.21. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Atbalsta apmērs

Izsludinātais atbalsta apmērs: 439 574.90 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR ,

Max atbalsta intensitāte 70% individuālam projektam, 80% kopprojektam

Atbalsta pretendenti

Juridiska persona, privātpersona, zemnieku saimniecība, individuālais komersants, biedrības un nodibinājumi, vietējā pašvaldība. Leader atbalsts tiek piešķirts uzņēmumiem, kuru apgrozījums noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas nepārsniedz 150 000 EUR.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

3. Tādas vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana.

4. Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros tiks atbalstīta jaunu uzņēmumu veidošana un esošo attīstība, konkurētspējas celšana nelauksaimnieciskajā uzņēmējdarbībā, lauksaimniecības produktu pārstrāde, lauku tūrisma un uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošana. Ieguldījumi atbalstāmi būvniecībā, pamatlīdzekļu iegādē, sabiedriskajās attiecībās un personāla kvalifikācijas celšanā.   Papildu punkti tiek piešķirti par inovatīvām projektu idejām. Tiek atbalstīta kopprojektu veidošana.

Noderīga informācija projektu pieteikumu sagatavošanai Leader 7.kārtai.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju". Pieejami šeit. 

Noderīga informācija projektu pieteikumu sagatavošanai LAD mājas lapā. Pieejama šeit.

Vadlīnijas iepirkumu veikšanaihttps://www.lad.gov.lv/lv/iepirkuma-proceduras

 Vērtēšanas kritēriji:

Vērtēšanas kritēriji 1.Rīcība  Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai. 

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas METODIKA. Pieejama šeit.

Pašvērtējuma veidlapas: 

Pašvērtējuma veidlapa 1. Rīcība Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai. 

 

 
Leader projektu ieguldījums Dobeles novadā, iedzīvotāju un uzņēmēju diskusijas

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība” gatavojoties nākamajam plānošanas periodam ir apkopojusi paveikto periodā no 2016.-2020.gadam.

Šajā laikā ir izsludinātas

5 projektu konkursu kārtas, īstenoti 86 projekti, kopējais Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts projektu

īstenotājiem ir 1 816 976,70 EUR.

1.rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai” īstenoti 34 projekti dažādu nozaru uzņēmumu attīstībai un

jaunu uzņēmumu izveidei;

2.rīcībā “ Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem” īstenoti 23 projekti

Dobeles novadā – veloparka izveide Auces pilsētā, rotaļu un sporta laukumu izveide novada pagastos, apgaismojuma ierīkošana un gājēju celiņu

izbūve, estrādes izbūve Krimūnās u.c.;

3.rīcība “ Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem” īstenoti 29 projekti – iegādāti koncerttērpi korim “Vizma”, tautastērpi

dažādiem novada deju kolektīviem, Penkulē izveidota piemiņas vieta politiski represētajiem, veikti ieguldījumi Augstkalnes-Mežmuižas baznīcas,

Vecauces baznīcas fasādes atjaunošanai u.c.

Aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus un aktīvos novada iedzīvotājus piedalīties semināros par Dobeles lauku attīstības stratēģijas ieviešanas rezultātiem.

Semināros būs iespēja uzzināt plašāk par īstenotajiem projektiem, informāciju par šogad plānoto konkursa kārtu, kā arī apkoposim jaunu projektu idejas,

kuru īstenošana uzlabotu dzīves vidi, uzņēmējdarbības iespējas, sakārtotu apkārtējo teritoriju.

Uzņēmēju, iedzīvotāju informēšanas un vajadzību apzināšanas sanāksmes plānotas:

06.10. pl.10.00 Auces pilsētas pārvaldē, Raiņa iela 12, Aucē, 2 stāva zālē; Dienas kārtība. 

Reģistrācijas saite semināram  https://forms.gle/AhgGWCa3P3Yq8P83A

07.10. pl.10.00 Dobeles PIUAC, Brīvības ielā 7, Dobelē; Dienas kārtība

Reģistrācijas saite semināram  https://forms.gle/ijoizqGFngeYVRqc9

10.10. pl.18.00 Naudītes skolas zālē, Naudītes pagastāDienas kātība.  

Reģistrācijas saite semināram https://forms.gle/AhgGWCa3P3Yq8P83A

14.10. pl. 10.00 Penkules pagasta pārvaldē, Penkulē; Dienas kārtība

 Reģistrācijas saite semināram  https://forms.gle/seGFT7voZF1xK4KN7

19.10. pl. 10.00 Tērvetes tautas namā, Zelmeņos, Tērvetes pagastāDienas kārtība. 

Reģistrācijas saite semināram  https://forms.gle/Lmbo4WCZuRu5vukd8

20.10. pl. 10.00 Bikstu pagasta pārvaldē, Bikstu pagastā; Dienas kārtība. 

 Reģistrācijas saite semināram https://forms.gle/3s6w8vjq6b8Q79KS7

20.10. pl.13.00 Aizstrautnieku bibliotēkā, Dobeles pagastā; Dienas kārtība.  

Reģistrācijas saite semināram  https://forms.gle/28E94F4e55v5wapYA

 21.10. pl.14.00 Lejasstrazdu bibliotēkā, Dobeles pagastā. Dienas kārtība.  

Reģistrācijas saite semināram  https://forms.gle/EkNEeCVPzEx9DR5k9

Plašāka informācija par īstenotajiem projektiem un plānotajiem semināriem atrodama www.dobelespartnerība.lv mājas lapā un Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība” Facebook lapā.

 
Dobeles partnerības 6.kārtas projektu vērtēšanas rezultāti

Dobeles partnerībā ir noslēgusies Leader projektu konkura 6.kārtā iesniegto projektu

izvērtēšana, projektu rindošanas rezultāti zemāk: 

Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.

Rīcība Nr.2 Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un

pieejamības veicināšana iedzīvotājiem.

Rīcības Nr. 3 Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzivotājiem.

 
Prezentācijas par Leader programmas 6.kārtu

Paldies visiem par dalību seminārā 8.aprīlī!

Ar prezentācijām, kuras rādījām seminārā, variet iepazīties šeit:

Prezentācija par kopējiem nosacījumiem Leader 6.kārtā 

Prezentācija par Būvniecības dokumentiem Leader 6.kārtā.

Prezentācija par projektu ieviešanas pieredzi 2016-2020.g.

Prezentācija par pieteikuma veidlapas aizpildīšanu un vērtēšanas kritēriejiem.

 

 
Saite uz semināru par Leader 6.kārtas nosacījumiem

Saite uz semināru!

Saite šodienas sanāksmei

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWJkNzE0MGUtMzQzNC00YjU3LWFlNzYtYzg3YjAwZWI3MGM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22797ad227-a0d6-46e7-90f1-e133b32f075c%22%2c%22Oid%22%3a%222ec78a30-86e3-4760-a5ba-596b8741c019%22%7d

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 Nākamā > Beigas >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.