Dobeles partnerība

Dobeles partnerība

Jaunā stratēģija

2023. gadā tika apstiprināts un īstenots sadarbības projekts, kura galvenais mērķis bija sniegt iespēju iepazīt un apzināt Latvijas modernās lauksaimniecības nozari, tās potenciālu, inovācijas, izaicinājumus un ilgtspējīgās attīstības perspektīvas.

Sadarbības projekta mērķis - sniegt iespēju iepazīt un apzināt Latvijas modernās lauksaimniecības nozari, tās potenciālu, inovācijas, izaicinājumus un ilgtspējīgās attīstības perspektīvas un veicināt zināšanu apmaiņu, pieredzes un labās prakses izplatīšanu, kā arī veidot stipras saiknes un sadarbību starp lauksaimniecības nozares dalībniekiem.

Lasīt tālāk...

21. februārī Bauskas muzejā notika tikšanās ar Bauskas partnerības, Partnerības “Lielupe” , Bauskas muzeja un Kalnciema muzeja pārstāvjiem par sadarbības projektu novadpētniecībā.

Tikšanās laikā tika diskutēts par problēmām katrā novadā krājumu sistematizēšanā un glabāšanā.

Sadarbības projekta ietvaros plānots Dobeles, Bauskas un Jelgavas novados apzināt krājumus, daļu no tiem sistematizēt, piesaistīt ekspertus, lai nodrošinātu metodisko atbalstu, kā arī veikt apmācības krājumu sistematizēšanā, saglabāšanā un popularizēšanā.

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis un piešķīris finansējumu biedrības “Dobeles rajona lauku partnerība” Sabiedrības virzītas vietējās stratēģijai 2023.-2027.gadam.

Lasīt tālāk...

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.