Dobeles partnerība

Dobeles partnerība

Jaunā stratēģija

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis un piešķīris finansējumu biedrības “Dobeles rajona lauku partnerība” Sabiedrības virzītas vietējās stratēģijai 2023.-2027.gadam.

Lai sasniegtu stratēģijā noteiktos rezultātus mērķus ir noteiktas 4 rīcības:

M1 Vietējās ekonomikas stiprināšana un attīstība.

  • 1. rīcība. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai , konkurētspēju celšanai; Lauku biļetes ieviešana.
  • 2. rīcība. Atbalsts konkurētspējīgu tūrisma produktu attīstībai un veidošanai.

M2 Kvalitatīvas dzīves vides un aktivitāšu nodrošināšana.

  • 3. rīcība. Publiskās ārtelpas, infrastruktūras attīstība un pieejamības uzlabošana, dabas kultūrvēsturisko objektu attīstība.
  • Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem, kopienu iniciatīvas; “Jauniešu projekti”.

Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstības (ELFLA) fonda finansējums Vietējās ekonomikas stiprināšanai un attīstībai ir 605 797,52 EUR, Kvalitatīvas dzīves vides un aktivitāšu nodrošināšanai 559 197,72 EUR.

Plašāka informācija atrodama Stratēģijā.

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.