Biedrība „Dobeles rajona lauku partnerība” ir izstrādājusi un apstiprinājusi 2023. gada 11. jūlijā, Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.-2027. gadam (turpmāk - SVVA stratēģija), kuru īstenos, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, nodrošinot stratēģijas mērķu ieviešanu Dobeles novadā.

Stratēģija

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.