Laika posmā no 2007. līdz 2013.gadam Dobeles rajona lauku partnerība organizēja projektu konkursus, izsludinot septiņas projektu iesniegšanas kārtas. Projektu pieteicēji varēja būt gan juridiskas personas (biedrības, nodibinājumi, pašvaldības u. c.), gan fiziskas personas (saimnieciskās darbības veicēji). Kopumā tika saņemti 239 projektu pieteikumi, no tiem tika atbalstīti 150 projekti. Projekti noraidīti galvenokārt finansējuma trūkuma dēļ.

  Iesniegto projektu dalījums rīcības Iesniegto projektu kopskaits Atbalstīto projektu kopskaits Kopējā summa, par kādu atbalstīti, LVL
Dobeles novads 1. rīcība 9 8 75 379,08
2. rīcība 17 12 64 727,65
3. rīcība 42 21 145 594,71
4. rīcība 50 31 259 675,48
Auces novads 1. rīcība 3 3 31 752,56
2. rīcība 10 2 19 867,37
3. rīcība 16 14 95 214,83
4. rīcība 8 6 41 751,37
Tērvetes novads 1. rīcība 4 3 15 807,43
2. rīcība 4 4 14 326,27
3. rīcība 18 12 102 584,04
4. rīcība 20 8 58 512,76

5. rīcība stratēģijā tika iekļauta tikai 2012. gadā, kad Latvijas Republikas Zemkopības ministrija piešķīra papildu finansējumu mājražotāju atbalstam. Šajā rīcībā tika pieteikti 38 projekti, no tiem atbalstīti 25 projekti par kopējo summu LVL 136 104,62.

Visvairāk projektu pieteikumu iesniegusi Dobeles novada iedzīvotāji - 118, no tiem ir atbalstīti 72 projekti par kopējo summu LVL 545 376,92.

Auces novada iedzīvotāji iesniegusi 37 projektus, no tiem atbalstīti 25 projekti par kopējo summu LVL 188 586, 13. Savukārt Tērvetes novada iedzīvotāji iesniegusi 46 projektus, no tiem atbalstīti 28 par kopējo summu LVL 191 230,50.

Izvērtējot piesaistītās naudas daudzumu uz vienu novada iedzīvotāju, secināms, ka aktīvākie bijuši Tērvetes novada iedzīvotāji, jo piesaistījuši LVL 47 uz vienu novada iedzīvotāju. Dobeles novada un Auces novada iedzīvotāji piesaistījuši LVL 23 uz vienu novada iedzīvotāju.

Visvairāk projektu tika iesniegts 3. un 4. rīcībā - tas ir rīcības, kurās paredzēts atbalsts kultūrai, izglītībai, sportam, interešu pulciņiem un teritorijas labiekārtošanai. 3. rīcībai tika piešķirti 33%, bet 4. rīcībai - 34% no kopējā finansējuma. Tas liecina par lauku iedzīvotāju vēlmi dzīvot aktīvu sabiedrisko dzīvi un pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Pašlaik Dobeles rajona lauku partnerība jau sakusi darbu pie attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam izstrādes, lai, izzinot iedzīvotāju vajadzības, varētu turpināt Partnerības teritorijas attīstību.

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.