Periods – ELFLA 2014.-2022.

Rīcība Nr.1 - Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai (uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība)

Kārta Kārtas nosaukums Kārtas kopējais finansējums Pieteikumu skaits Rezervētais finansējums Iesniegšana
2. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai [Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība] 472 560.99 EUR 24 268 143.06 EUR 2017. gada 7. marta līdz 2017. gada 7.aprīlim

1. BDR SPORTA KLUBS "DOBELES ATLĒTS" projekts “Svarcelšanas zāles izveide Dobeles novadā”

Nr. 17-06-AL30-A019.2101-000015 (uzraudzības periods 11.06.2019. - 31.12.2025.)

Projekta mērķis: Izveidot jaunu, starptautiski konkurētspējīgu pakalpojumu - svarcelšanas treniņnometņu organizēšanu.

Paveiktais: Projekta rezultātā ir izveidota mūsdienīga svarcelšanas zāle (175 m²), kas ļauj sadarbībā ar partneriem organizēt starptautiskas treniņnometnes, kā arī nodrošināt novada jauniešu iesaistīšanu svarcelšanas sportā.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.-2019.

Projekta kopējās izmaksas: 55 568,15 EUR, t.sk. publiskais finansējums 38 897,70 EUR.

2. BDR "Tautas sporta bāze" projekts “Biedrības "Tautas sporta bāze" saimnieciskās darbības paplašināšana, izbūvējot trases laistīšanas sistēmu”

Nr. 17-06-AL30-A019.2101-000002 (uzraudzības periods 29.06.2020. - 31.12.2025.)

Mērķis: Biedrības "Tautas sporta bāze" saimnieciskās darbības paplašināšana, izbūvējot trases laistīšanas sistēmu.

Paveiktais: Biedrības motostrasē “Ceļa Ēzeļi” izveidota automātiska laistīšanas sistēma. Lai to izveidotu, ir veikta esošā dīķa paplašināšana un padziļināšana, tādejādi nodrošinot ūdens daudzumu trases laistīšanas sistēmai nepieciešamajā apjomā. Sporta bāzes teritorija ir kļuvusi pievilcīgāka visiem tās apmeklētājiem, jo tiem vairs nav jārēķinās ar putekļu radīto diskomfortu sausos laikapstākļos.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.-2020.

Projekta kopējās izmaksas: 70 000,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums 49 000,00 EUR.

3. SIA “SunWood” projekts “Skaldi!”

Nr. 17-06-AL30-A019.2101-000019 (uzraudzības periods 18.11.2017. - 31.12.2022.)

Mērķis: Uzsākt jaunu darbības veidu, iegādāties iekārtu, iekārtot ražošanas vietu, pieņemt 2 jaunus darbiniekus un uzsākt skaldītas, fasētas malkas ražošanu un pārdošanu.

Paveiktais: Iegādāts malkas skaldītājs un izbūvēts bruģēts laukums materiālu un produkcijas novietošanai un loģistikai. Uzņēmums nodarbojas ar fasētas skaldītas malkas ražošanu kastēs (1,8 m³).

Projekta īstenošanas laiks: 2017.

Projekta kopējās izmaksas: 36 359,11 EUR, t.sk. publiskais finansējums 23 753,53 EUR.

4. SIA “ELVET” projekts “SIA "ELVET" uzņēmējdarbības attīstība”

Nr. 17-06-AL30-A019.2101-000013 (uzraudzības periods 11.07.2018.-21.12.2023.)

Mērķis: iegādājoties veterinārās iekārtas un aprīkojumu un, veicot veterinārās ambulances ēkas atjaunošanas darbus, piedāvāt saviem klientiem gan jaunus, gan pilnveidotus veterināros pakalpojumus, tos sniedzot atjaunotā un klientu vajadzībām piemērotākā ēkā.

Paveiktais: Veterinārā ambulances ēkai, kas atrodas Skolas ielā 26A, Dobelē veikta cokola hidroizolēšana un siltināšana, kā arī ēkas cokola apmales bruģēšana ar lietus kanalizācijas ierīkošanu. Tāpat ir veikta fasādes ārpuses siltināšana un jumta nomaiņa ar papildu siltinājuma slāņa iestrādi. Iegādāties trīs jaunas iekārtas: LED operāciju lampa; zobārstniecības iekārta ar piederumiem un hidrauliskais izmeklēšanas galds.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.-2018.

Projekta kopējās izmaksas: 32 004,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums 22 402,97 EUR.

5. SIA “Voltjen” projekts “Esošā pakalpojuma attīstība SIA "Voltjen" darbībai Dobeles rajona lauku teritorijā”

Nr. 17-06-AL30-A019.2101-000011 (uzraudzības periods 16.07.2018-31.12.2023.)

Mērķis: palielināt SIA “Voltjen” pakalpojuma sniegšanas apjomus, veicināt vietējās uzņēmējdarbības attīstību un sekmēt nodarbinātību vietējā reģionā.

Paveiktais: Uzņēmuma SIA “Voltjen”, kas nodarbojas ar ūdens ieguves, dziļurbumu urbšanas, ierīkošanas, būvlaukuma sagatavošanas darbiem, teritorijā Vītiņu pagastā ir uzbūvēta tehnikas noliktava, kurā tiek uzglabāta uzņēmuma īpašumā esošā tehnika, urbšanas izejvielas, instrumenti, degviela, kā arī veikti vienkāršoti remonta darbi

Projekta īstenošanas laiks: 2017.-2018.

Projekta kopējās izmaksas: 84 775,44 EUR, t.sk. publiskais finansējums 49 000,00 EUR.

6. SIA “Latvia Packing” projekts “Pamatlīdzekļu iegāde uzņēmuma SIA "Latvia Packing" darbības attīstībai”

Nr. 17-06-AL30-A019.2101-000014 (uzraudzības periods 12.03.2018.- 31.12.2023.)

Mērķis: radīt 3 jaunas darba vietas, kā arī veicināt uzņēmuma SIA "Latvia Packing" attīstību un ražošanas kapacitātes pieaugumu, iegādājoties papildus ražošanas līdzekļus.

Paveiktais: SIA "Latvia Packing", kas Auru pagastā nodarbojas ar palešu apmaļu ražošanu un tirdzniecību un eksportpaku loģistikas pakalpojumu (pakošana pie klienta) sniegšanu, projekta ietvaros ir iegādājusies kokmateriālu ēveli un dakšveida autoiekrāvēju, lai radītu 3 jaunas darba vietas, palielinātu ražošanas kapacitāti un samazinātu izmaksas.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.-2018.

Projekta kopējās izmaksas: 43 802,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums 28 000,00 EUR.

7. ZS Dobeles rajona Bērzes pagasta zemnieku saimniecība "PUKSTIŅI" projekts “Zirgu izjādes angāra iegāde”

Nr. 17-06-AL30-A019.2101-000004 (uzraudzības periods 06.07.2018.- 31.12.2023.)

Projekta mērķis: Izveidot un visu gadu piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem jaunu pakalpojumu - zirgu izjādes slēgtā angārā, tā radot jaunas vērtības vietējā attīstības teritorijā un papildu nodarbinātības iespējas.

Paveiktais: Bērzes pagasta z/s “PUKSTIŅI”, kas piedāvā zirgu izjādes un treniņus, projekta ietvaros iegādājās un uzstādīja PVC auduma angāru. Angārā ir pieslēgts arī mākslīgais apgaismojumu, kas dod iespēju nodarboties ar jāšanu arī dienas tumšajā laikā un vakaros. Angārs ir 13 m plats, 30 m garš ar sānu sienu augstumu 3,5 m un kores augstumu 6,7 m. Ir radīta viena jauna pilna laika darba vieta. Darbinieks veic gan zirgu, gan jātnieku trenēšanu, angāra darbības nodrošināšanu, kā arī reitterapijas pakalpojumu nodrošināšanu.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.-2018.

Projekta kopējās izmaksas: 31 871,40 EUR, t.sk. publiskais finansējums 18 438,00 EUR.

8. SIA “BestBerry” projekts “SIA "BestBerry" bioloģiskās produkcijas ražošanas un pārstrādes attīstība”

Nr. 17-06-AL30-A019.2101-000005 (uzraudzības periods 02.11.2018.-31.12.2023.)

Mērķis: Attīstīt un paplašināt SIA "BestBerry" izaudzēto irbeņu ogu pārstrādi un produktu ražošanu, paaugstinot konkurētspēju, radot un realizējot inovatīvus irbeņu ogu produktus.

Paveiktais: SIA “Best Berry”, kas Auces pilsētā nodarbojas ar irbeņu ogu pārstrādi projekta ietvaros veica ieguldījumus ogu pārstrādes ražotnes būvniecībā, tā nodrošinot piemērotu ražošanas telpu ierīkošanu, iekārtu izvietošanu un labu darba apstākļu radīšanu. Iegādāta arī papildu aukstuma kamera un malšanas iekārta. Rezultātā ir paplašinātas ražošanas iespējas, radīti jauni produkti.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.-2018.

Projekta kopējās izmaksas: 73 309,70 EUR, t.sk. publiskais finansējums 49 000,00 EUR.

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.