Periods – ELFLA 2014.-2022.

Rīcība Nr.1 - Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai (uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība)

Kārta Kārtas nosaukums Kārtas kopējais finansējums Pieteikumu skaits Rezervētais finansējums Iesniegšana
3. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai [Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība] 206 769.53 EUR 11 67 159.58 EUR 2018. gada 25.maija-2018.gada 25.jūnijam

1. SIA “Kristaps 29” projekts “Automazgāšanas servisa pakalpojumu uzlabošana”

Nr. 18-06-AL30-A019.2101-000003 ( uzraudzības periods 02.05.2019. - 31.12.2024.)

Mērķis: Uzlabot auto mazgāšanas un auto apstrādes autoservisa pakalpojumu kvalitāti un jaunu pakalpojumu attīstību, nodrošinot turpmāku uzņēmuma izaugsmi, palielinot apgrozījumu un palielinot darba vietu skaitu.

Paveiktais: Lai uzlabot SIA “Kristaps 29” Dobeles pilsētā sniegto auto mazgāšanas un auto apstrādes autoservisa pakalpojumu, projekta ietvaros ir iegādāta jauna tehnika, kas palīdz strādāt efektīvāk, ātrāk, kvalitatīvāk, samazinot energoresursu patēriņu, kā arī attīstot jaunus pakalpojumus, tādus, kā slapjā smilšu strūkla un pakalpojuma sniegšana uz vietas pie klienta.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.-2019.

Projekta kopējās izmaksas: 22 222,64 EUR, t.sk. publiskais finansējums 15 555,83 EUR.

2. SIA “LUSTES” projekts “Pamatlīdzekļu iegāde KAC "Bērzmuiža" klientu apkalpošanas servisa uzlabošanai”

Nr. 18-06-AL30-A019.2101-000001 (uzraudzības periods 23.12.2020.-31.12.2025.)

Mērķis: Padarīt klientam interesantāku KAC "Bērzmuiža" piedāvājumu, uzlabot klientu apkalpošanas servisu, palielināt piedāvājuma klāstu KAC " Bērzmuiža", līdz ar to atdzīvināt apdzīvoto vietu “Bērze”.

Paveiktais: SIA "LUSTES" Bērzes pagasta KAC " Bērzmuiža” nodarbojas ar viesu uzņemšanu, izmitināšanu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu. Papildu esošajam aprīkojumam un mēbelēm ir iegādāti 15 apaļie galdi, virtuves mēbeles un veikti teritorijas labiekārtošana darbi – izbūvēta koka lapene un nobruģēti laukumi.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.-2020.

Projekta kopējās izmaksas: 25 943,46 EUR, t.sk. publiskais finansējums 18 160,42 EUR.

3. BDR "MX 4 Dobele" projekts “Tehniskās palīdzības kvalitātes uzlabošana”

Nr. 18-06-AL30-A019.2101-000006 ( uzraudzības periods 26.06.2019.- 31.12.2024.)

Mērķis: Jauna tehniskā atbalsta - mobilās darbnīcas auto iegāde jauna pakalpojuma - mobilā servisa ieviešanai un attīstīšanai. Tehniskās palīdzības kvalitātes uzlabošana biedrības motosportistiem.

Paveiktais: BDR "MX 4 Dobele" ir iegādājusies jaunu servisa – darbnīcas automašīnu Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI KA, kas pārvadā nepieciešamās rezerves daļas, smērvielas, apkopes materiālus un nepieciešamības gadījumā veic vismaz 2 motociklu pārvadāšanu.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.-2019.

Projekta kopējās izmaksas: 37 690,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums 26 383,00 EUR.

4. Renāra Kozlovska-Krūmiņa projekts “Automašīnu vējstiklu plaisu remonta servisa attīstība”

Nr. 18-06-AL30-A019.2101-000011 (uzraudzības periods 17.02.2019.-31.12.2024.)

Mērķis: Attīstīt saimniecisko darbību, lai sniegtu vietējām privātpersonām un uzņēmumiem profesionālu automašīnu vējstiklu labošanas servisa pakalpojumu

Paveiktais: Projekta ietvaros uzņēmējdarbības uzsākšanai Dobeles pilsētā atbalsta pretendents ir iegādājies iekārtas, ar kurām tiek veikta automašīnu vējstiklu punktu un plaisu labošana, kā arī vējstiklu pulēšana.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.

Projekta kopējās izmaksas: 2 148,18 EUR, t.sk. publiskais finansējums 1 503,73 EUR.

5. Sandras Latišas projekts “Mazās uzņēmējdarbības uzsākšana”

Nr. 18-06-AL30-A019.2101-000009 (uzraudzības periods 19.03.2019.-31.12.2024.)

Mērķis: iegādāties pamatlīdzekļus - mīklas mīcītāju, planetāro putotāju un konvekcijas krāsni mazās uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Paveiktais: Uzņēmējdarbības uzsākšanai Bukaišu pagastā atbalsta pretendente ir iegādājusies iekārtas, nodrošinot kvalitatīvus darba apstākļus un iespēju ražot konditorijas izstrādājumus.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.-2019.

Projekta kopējās izmaksas: 4 047,45 EUR, t.sk. publiskais finansējums 2 833,21 EUR.

6. Ivetas Pīlēģes-Peškovas projekts “Privātprakses uzsākšana kosmetoloģijā”

Nr. 18-06-AL30-A019.2101-000007 (uzraudzības periods 28.12.2018.-21.12.2023.)

Mērķis: Ierīkot un atvērt privātpraksi kosmetoloģijā, piedāvājot estētiskus un veselību veicinošus pakalpojumus.

Paveiktais: Uzņēmējdarbības uzsākšanai kosmetoloģijā Dobeles pilsētā atbalsta pretendente ir iegādājusies un kušeti, meistara galdu, meistara krēslu, lampu lupu, limfodrenāžas iekārtu, darbam nepieciešamos palīgmateriālus, kosmētiskos līdzekļus un saimniecības preces.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.

Projekta kopējās izmaksas: 5 688,58 EUR, t.sk. publiskais finansējums 3 002,81 EUR.

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.