Periods – ELFLA 2014.-2022.

Rīcība Nr.1 - Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai (uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība)

Kārta Kārtas nosaukums Kārtas kopējais finansējums Pieteikumu skaits Rezervētais finansējums Iesniegšana
7 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai [Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība] 439 574.90 EUR 24 246 933.48 EUR 2022. gada 20.novembra-2022.gada 20.decembrim

1. SIA “Losbergi” projekts “AER tehnoloģiju ieviešana un tūrisma aktivitāšu dažādošana atpūtas kompleksā Losbergi”

Nr. 23-06-AL30-A019.2101-000016.

Mērķis: Atpūtas kompleksa "Art & wedding resort Losbergi" rentabilitātes paaugstināšana ieviešot AER tehnoloģiju - uzstādot saules paneļus elektroenerģijas ražošanai, veikt pirts, relaksācijas un atpūtas telpu atjaunošanu, iegādāties aprīkojumu.

Paveiktais: Atpūtas kompleksā "Art & wedding resort Losbergi" Vītiņu pagastā ir uzstādīti saules paneļi elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņam, veikta pirts, relaksācijas un atpūtas telpu atjaunošana, iegādāti: kubls, 2 elektriskie FATBIKE velosipēdi un 2 airu laivas izmantošanai teritorijas dīķos.

Projekta kopējās izmaksas: 49 110,42 EUR, t.sk. publiskais finansējums 28 000,00 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2022.-2023.

2. SIA “Lietaskoks” projekts “Ieguldījumi uzņēmējdarbības uzsākšanai pakalpojuma sniegšanai koku kopšanā, nozāģēšanā un sazāģēšanā materiālos”

Nr. 23-06-AL30-A019.2101-000012.

Mērķis: Iegādāties pamatlīdzekļus uzņēmējdarbības uzsākšanai koku kopšanas un zāģēšanas jomās.

Paveiktais: uzsākta uzņēmējdarbība, sniedzot divu tipu pakalpojumus: diametrā platu koka stumbru (>63cm) sazāģēšanu ar motorzāģa gateri un koka stumbru diametrā līdz 63cm sazāģēšanu ar pārvietojamu lentzāģi. Abi zāģi ir iegādāti projekta ietvaros, tie ir pārvietojami, un pakalpojumi tiek veikti izbraukumos pie klienta.

Projekta kopējās izmaksas: 37 479,25 EUR, t.sk. publiskais finansējums 26 235,45 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2022.-2023.

3. Roberta Cimermaņa projekts “Pamatlīdzekļu iegāde uzņēmējdarbības uzsākšanai un konkurētspējas celšanai”

Nr. 23-06-AL30-A019.2101-000019.

Mērķis: Iegādāties profesionālu DJ aparatūru, ar kuras palīdzību tiks veicināta uzņēmējdarbības uzsākšana un konkurētspējības palielināšana.

Paveiktais: uzsākta uzņēmējdarbība, iegādāta moderna DJ aparatūra, ar kuras palīdzību tiek sniegti DJ pakalpojumi.

Projekta kopējās izmaksas: 9 444,05 EUR, t.sk. publiskais finansējums 6 610,83 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2022.-2023.

4. SIA “LUSTES” projekts “Jaunu pamatlīdzekļu iegāde pakalpojumu daudzveidošanai un kvalitātes uzlabošanai KAC "Bērzmuiža”

Nr. 23-06-AL30-A019.2101-000013

Mērķis: Uzlabot pakalpojumu kvalitāti, iegādājoties sildītājus un profesionālas virtuves iekārtas, ar lielāku jaudu un efektivitāti, kas spēs palielināt klientu apkalpošanas apjomus un uzlabot kvalitāti, kā arī piedāvāt ēdināšanas pakalpojumus plašākam lokam

Paveiktais: Iegādātas profesionālas virtuves iekārtas, tādējādi uzlabojot un paplašinot ēdināšanas pakalpojumu. Iegādāti piramīdveida sildītāji, ar maināmiem stikliem, kas nodrošinātu komfortablu sajūtu klientiem lapenē pasākumos vēsākos laika apstākļos.

Projekta kopējās izmaksas: 16 895,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums 11 826,47 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2022.-2023.

5. SIA “GB FIT” projekts “Modernu video iekārtu iegāde Dobeles novada mārketinm”

Nr. 23-06-AL30-A019.2101-000017 (uzraudzības periods 03.05.2023. – 31.12.2028.)

Mērķis: sniegt vietējiem uzņēmumiem modernāku esošo servisu un ieviest arī jaunus pakalpojumus, lai būtu vieglāk piesaistīt jaunus klientus.

Paveiktais: SIA “GB FIT” kas darbojas Dobeles pagastā un nodarbojas ar reklāmas pakalpojumu sniegšanu, ir iegādājusies 3 pilna kadra objektīvus un 1 pilna kadra fotokameru, tādējādi uzlabojot sniegtā pakalpojuma kvalitāti un izņēmuma produktivitāti.

Projekta kopējās izmaksas: 11 028,40 EUR, t.sk. publiskais finansējums 6 328,00 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2022.-2023.

6. SIA “Re parking” projekts “Zāles pļaušanas pakalpojuma izveide”

Nr. 23-06-AL30-A019.2101-000004 (uzraudzības periods 26.04.2023. – 31.12.2028.)

Mērķis: izveidot zāles pļaušanas pakalpojumu, sniedzot to Dobeles novadā, tādejādi palielinot uzņēmuma ienākumus, kas uzlabos finansiālo stāvokli tālākai uzņēmuma attīstībai un ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.

Paveiktais: Iegādāts aprīkojums - pļaujmašīna, trimmeris un zāles- krūmgriezis – un Dobeles novadā radīts jauns pakalpojums -zāles pļaušana, kas sevī ietver dažādu teritoriju (uzņēmumu teritorijas, piemājas mauriņi, sporta laukumi, parki u.tml.) sakopšanu.

Projekta kopējās izmaksas: 25 626,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums 17 938,20 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2022.-2023.

7. SIA “BOLINGER” projekts “Nojumes un lapenes būvniecība, teritorijas labiekārtošana”

Nr. 23-06-AL30-A019.2101-000008

Mērķis: Izbūvējot nojumi, lapeni un labiekārtojot teritoriju, paplašināt esošo pakalpojumu klāstu un uzlabot esošo pakalpoju sniegšanas kvalitāti, radīt iespēju izveidot un sniegt jaunus pakalpojumus.

Paveiktais: Dobelē īpašumā "Parūķis” tiek piedāvāta vieta svinībām. Projekta ietvaros iegādāta lapene un labiekārtota teritorija.

Projekta kopējās izmaksas: 57 931,80 EUR, t.sk. publiskais finansējums 28 000,00 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2022.-2023.

8. SIA “Nomadic Homes” projekts “Nomadic Homes glempinga Tipi Village paplašināšana”

Nr. 23-06-AL30-A019.2101-000014 (uzraudzības periods 14.08.2023. – 31.12.2028.)

Mērķis: pakalpojumu paplašināšana, uzņēmuma “Nomadic Homes” apgrozījuma kāpināšana, kā arī zīmola atpazīstamības veicināšana.

Paveiktais: Vītiņu pagastā glempingā “Tipi Village” palielināts gultas vietu skaits par 10, tādā veidā nodrošinot iespēju vienlaicīgi izguldīt 20 personas, aprīkota vieta pasākumu organizēšanai zem nojumes līdz 50 personām, kā arī palielināts nomas inventāra skaits, iegādājoties papildus 2 nojumes, veicinot vietējā tūrisma un brīvdabas pasākumu attīstību.

Projekta kopējās izmaksas: 10 630,45 EUR, t.sk. publiskais finansējums 7 399,31 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2022.-2023.

9. Ilzes Jansones projekts “Ieguldījumi saimniecības “Bērzāji” attīstībā”

Nr. 23-06-AL30-A019.2101-00006 (uzraudzības periods 03.07.2023. – 31.12.2028.)

Mērķis: Veikt ieguldījumus jaunā nozarē - lauku tūrisma pakalpojumi, nodrošinot ērtības apmeklētājiem, samazinot arī nelabvēlīgo laikapstākļu ietekmi saimniecības apmeklējuma laikā.

Paveiktais: Piemājas saimniecības "Bērzāji" apskate un produkcijas iegāde ir iekļauta Penkules tūrisma maršrutā. Projektā iegādāta dārza tualete, veikta kanalizācijas sistēmas ierīkošana un iegādāta stikla oranžērija, kas novietota lavandu laukā, kur tā kalpo kā centrālā apmeklējuma vieta.

Projekta kopējās izmaksas: 12 702,52 EUR, t.sk. publiskais finansējums 8 534,46 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2022.-2023.

10. Kristapa Ļaudama projekts “Kokmateriālu un mēbeļu ražotne”

Nr. 23-06- AL30-A019.2101-00009 (uzraudzības periods 10.05.2023. – 31.12.2028.)

Mērķis: Uzsākt jaunu, inovatīvu pakalpojumu un produktu ražošanu Dobelē

Paveiktais: Izveidots kokapstrādes uzņēmums Dobelē. Projektā ir iegādāta daudzfunkcionāla iekārta-darba galds (horizontālais lentzāģis), kas nodrošina visas apaļkoka pārstrādes funkcijas. Lai nodrošinātu produktu piegādes klientiem un piedāvātu klientu apaļkoka atvešanu uz ražotni tā pārstrādei, projekta ietvaros ir iegādāta auto piekabe.

Projekta kopējās izmaksas: 37 068,32 EUR, t.sk. publiskais finansējums 23 847,82 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2022.-2023.

11. ZS Augstkalnes pagasts A.Vilsona zemnieku saimniecība "LIELMAIKAIŠI" projekts “Malkas ražošanas un pakalpojumu sniegšanas attīstība 2022”

Nr. 23-06- AL30-A019.2101-00003 (uzraudzības periods 27.11.2023. – 31.12.2028.)

Mērķis: Palielināt pakalpojuma sniegšanas apjomu, efektivitāti, kvalitāti, būtiski kāpināt to apjomus, samazināt saražotās produkcijas pašizmaksu, veicināt vietējās uzņēmējdarbības attīstību un sekmēt nodarbinātību vietējā reģionā.

Paveiktais: Zemnieku saimniecība "LIELMAIKAIŠI" Augstkalnes pagastā ir paplašinājusi savu pakalpojumu klāstu. Projektā ir iegādāta malkas izvešanas meža piekabe ar baļķu satvērēju, tādējādi nodrošinot, ka dažādu koku malku tiek nogādāta no meža līdz ražošanas vietai.

Projekta kopējās izmaksas: 41 750,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums 28 000,00 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2022.-2023.

12. Andra Zemesarāja projekts “Pirts pakalpojumu jomas attīstīšana Auru pagastā”

Nr. 23-06-AL30-A019.2101-000015 ( uzraudzības periods 29.09.2023. -31.12.2028.)

Mērķis: Auru pagastā, Dobeles novadā attīstīt kvalitatīvu un konkurētspējīgu rekreācijas pakalpojumu - piedāvājot pirts un SPA rituālu.

Paveiktais: Projekta ietvaros iegādāti: SUP dēļi “Gladiator Origin 10’8”, zāles pļāvējs “JOHN DEERE Z515E”, saules paneļu sistēma, pārvietojams stikla šķiedras oderējuma kubls un auto piekabe "Tauras B 700S". Aprīkojums tiek izmantots pirts un SPA procedūru veikšanai, pirts festivālu un meistarklašu organizēšanai.

Projekta kopējās izmaksas: 20 329,94 EUR, t.sk. publiskais finansējums 14 230,96 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2022.-2023.

13. Egīla Eglīša projekts “Aprīkojums galdniecības pakalpojumu sniegšanai”

Nr. 23-06-AL30-A019.2101-000007 (uzraudzības periods 24.04.2023.-31.12.2028.)

Mērķis: Uzsākt kokapstrādes pakalpojumu sniegšanu, piedāvājot cilvēkiem unikālas, no masīvkoka, neapzāģēta un apaļkoka mēbeles, ko tuvākajā apkaimē, kokapstrādes pakalpojumu sniedzēji, nepiedāvā.

Paveiktais: Nodibināts uzņēmums, kas nodarbojas ar galdniecības pakalpojumu sniegšanu Vītiņu pagastā. Projekta ietvaros iegādāta kokapstrādes frēze un formātzāģis, kas tiek izmantoti mēbeļu ražošanā.

Projekta kopējās izmaksas: 5 428,80 EUR, t.sk. publiskais finansējums 3 800,16 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2022.-2023.

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.