Periods – ELFLA 2014.-2022.

Rīcība Nr.1 - Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai (uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība)

Kārta Kārtas nosaukums Kārtas kopējais finansējums Pieteikumu skaits Rezervētais finansējums Iesniegšana
8. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai [Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība] 175 321.76 EUR 10 97 512.44 EUR 2023. gada 14.jūlija-2023.gada 14.augustam

1. SIA “Nomadic Homes” projekts “Nomadic Homes darbības pilnveidošana”

Nr. 23-06-AL30-A019.2101-000029

Mērķis: pakalpojumu pilnveidošana un paplašināšana un apgrozījuma kāpināšana.

Paveiktais: Projekta ietvaros Vītiņu pagastā glempingā
“Tipi Village” ir uzstādīts stikla dizaina namiņš mežā, kur tiek organizēti saviesīgi pasākumi līdz 10 personām, kā arī ir iegādātas 3 zvanu teltis, kurās tiek nodrošinātas papildu gultas vietas glempinga viesiem.

Projekta kopējās izmaksas: 5 049,98 EUR, t.sk. publiskais finansējums 3 534,98 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2023.-2024.

2. Augēnija Kupčes projekts “Augenijas Kupčes zirgu izjādes Tērvetē paplašināšana”

Nr. 23-06-AL30-A019.2101-000027

Mērķis: sniegt ieguldījumu VRG aptvertajā teritorijas atpazīstamībā un iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu veicināšanā, sabiedrībai nozīmīgu vēsturisko objektu, dabas un kultūras vērtību saglabāšanā, uzturēšanā, to popularizēšanā un vietas attīstībā ar A.Kupčes sniegto pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti.

Paveiktais: Projekta ietvaros ir iegādāts jāšanas ekipējums, 2 moduļa veida koka mājiņas, mēbeles un kamanas.

Projekta kopējās izmaksas: 38 060,58 EUR, t.sk. publiskais finansējums 26 642,41 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2023.-2024.

3. Aijas Kočinas projekts “Mobilās bites”, Nr. 23-06-AL30-A019.2101-000020

Mērķis: Veicināt pretendenta uzņēmējdarbības un konkurētspējas iespējas, jaunu pakalpojumu radīšanu un kvalitatīvu dzīves, atpūtas un darba vides izaugsmes pienesumu Penkules pagastā.

Paveiktais: Projekta ietvaros izgatavots un Penkules pagasta "Aizvējos" ābeļdārzā uzstādīts pārvietojams bišu namiņš. Tiek piedāvāts apiterapijas jeb stropa terapijas (bišu gultas) pakalpojums, kura būtība ir tā, ka cilvēks atrodas ļoti tuvu bitēm un ieelpo dziedinošo stropa gaisu.

Projekta kopējās izmaksas: 8 617,90 EUR, t.sk. publiskais finansējums 6 032,53 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2023.-2024.

4. Jurģa Keruta projekts “Skaistumkopšanas pakalpojumu uzsākšana Auru pagastā”

Nr. 23-06-AL30-A019.2101-000023

Mērķis: Uzsākt un attīstīt skaistumkopšanas pakalpojumus lauku iedzīvotājiem Auru pagastā.

Paveiktais: Projekta ietvaros ir attīstīta ģimenes kopīga uzņēmējdarbību skaistumkopšanas jomā. Zemes gabalā "Pērlītes" Auru pagastā ir iegādāta un izvietota 31,28 m2 liela siltināta moduļa tipa mājiņa, kurā vienā pusē iekārtota bārbera pakalpojumu sniegšanas telpa un otrā pusē - skaistumkopšanas kabinets.

Projekta kopējās izmaksas: 40 275,77 EUR, t.sk. publiskais finansējums 28 000,00 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2023.-2024.

5. Ingas Medvedevas projekts “Atpūtas un mācību centra AGNI labiekārtošana”

Nr. 23-06-AL30-A019.2101-000026

Mērķis: Radīt atbalsta pretendentam kā pašnodarbinātajam darba vietu un izveidot vienu jaunu darba vietu darbiniekam ar pilnu darba slodzi kā arī radīt jaunu atpūtas un izglītojošo centru kā vietējās pašvaldības iedzīvotājiem, tā visiem interesējošiem.

Paveiktais: Jaunbērzes pagastā pretendents par saviem līdzekļiem ir uzcēlis ēku, lai veidotu atpūtas centru AGNI. Projektā ir iegādāts masāžas galds, kamīns, galdu un krēslu komplekti, pontons, bērnu rotaļu laukums, āra grils.

Projekta kopējās izmaksas: 10 126,47 EUR, t.sk. publiskais finansējums 5 858,30 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2023.-2024.

6. ZS “Augstkalnes pagasts A.Vilsona zemnieku saimniecība "LIELMAIKAIŠI"” projekts “Malkas ražošanas un pakalpojumu sniegšanas attīstība 2023”

Nr. 23-06-AL30-A019.2101-000021

Mērķis: Palielināt pakalpojuma sniegšanas apjomu un efektivitāti, kvalitāti, būtiski kāpināt to apjomus, samazināt saražotās produkcijas pašizmaksu, veicināt vietējās uzņēmējdarbības attīstību un sekmēt nodarbinātību vietējā reģionā.

Paveiktais: Lai uzlabotu malkas ražošanas un skaldīšanas pakalpojuma efektivitāti, un mobilitāti projekta ietvaros ir iegādāts jauns specializēts kravas auto, kas tiek izmantots malkas piegādei.

Projekta kopējās izmaksas: 59 882,90 EUR, t.sk. publiskais finansējums 49 490,00 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2023.-2024.

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.