Kārta Kārtas nosaukums Kārtas kopējais finansējums Pieteikumu skaits Rezervētais finansējums Iesniegšana
1. kārta Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem [Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem] 202 820.71 EUR 4 180 000 EUR 2016. gada 29. aprīlis līdz 2016. gada 30. maijs

1. Dobeles novada pašvaldības projekts “Kvalitatīvu kultūras pakalpojumu nodrošināšana Dobeles novada, Krimūnu pagasta iedzīvotājiem”

Nr. 16-06-AL30-A019.2201-000003 (uzraudzības periods 22.08.2017 - 31.12.2022.)

Mērķis: Izbūvēt jumta konstrukciju esošiem estrādes pamatiem radot kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību Dobeles novada, Krimūnu pagasta iedzīvotājiem. Nodrošinot sakoptu un kvalitatīvu telpu kultūras pasākumiem, veicinot sabiedriskās dzīves aktivitātes dažādošanu. Aktivitāšu dažādošana nodrošinās vietas potenciālu un pievilcību.

Paveiktais: Projekta ietvaros izbūvējot jumta konstrukciju, ir nodrošinātas apskaņošanas un apgaismošanas iekārtu izvietošanas iespējas zem jumta seguma, tādā veidā pasargājot kultūras namam pieejamo aparatūru no lietus un citiem nelabvēlīgiem faktoriem. Risinot jumta izbūvi, papildus ir izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, veicinot lietus ūdens novadīšanu no estrādes pamatiem, kas nodrošinās estrādes ilgtspēju.

Īstenošanas laiks: 2016.-2017.

Projekta kopējās izmaksas: 63289.47 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 45000.00 EUR.

2. Auces novada pašvaldības projekts “Bēnes ielas gājēju celiņa izbūve”

Nr. 16-06-AL30-A019.2201-000002 (uzraudzības periods 27.11.2017 - 31.12.2022)

Mērķis: Uzbūvēt gājēju celiņu Bēnes ielā, Auces pilsētā, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti un drošu, komfortablu pārvietošanos vietējiem iedzīvotājiem.

Paveiktais: Uzbūvēts gājēju celiņš Bēnes ielā posmā no Oskara Kalpaka ielas līdz Lejas ielai.

Īstenošanas laiks: 2016.-2017.

Projekta kopējās izmaksas: 90909.09 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 45000.00 EUR.

3. Tērvetes novada pašvaldības projekts “Kroņauces stadiona pārbūve”

Nr. 16-06-AL30-A019.2201-000001 (uzraudzības periods 08.08.2017 - 31.12.2022)

Mērķis: Veikt Kroņauces stadiona pārbūvi, nodrošinot sakoptu un kvalitatīvu dzīves telpu Tērvetes novada iedzīvotājiem, veicinot vietējās sabiedriskās dzīves aktivitāti un dažādošanu un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu.

Paveiktais: Izbūvēts 100 metru skrejceļš un multifunkcionāls laukums.

Īstenošanas laiks: 2016.-2017.

Projekta kopējās izmaksas: 103771.38 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 45000.00 EUR.

4. Dobeles novada pašvaldības projekts “Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Bērzes pagasta Miltiņu ciemā”

Nr. 16-06-AL30-A019.2201-000004 (uzraudzības periods 06.12.2016 - 31.12.2021)

Mērķis: Projekta mērķis ir pilnveidot Dobeles novada Bērzes pagasta Miltiņu ciema bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un veicināt viņu aktīvo atpūtu, labiekārtojot publiski pieejamu, mūsdienīgu un kvalitatīvu sporta un atpūtas laukumu.

Paveiktais: Projekta rezultātā ir nodrošinātas aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas visa vecuma iedzīvotājiem. Mazākiem bērniem uzstādītas rotaļu iekārtas: smilšu kaste, batuts, mājiņa, virvju piramīda, karuselis; jauniešiem - vingrošanas stieņi, laukums ar basketbola groziem, trenažieri dažādu muskuļu grupu attīstībai. Basketbola laukumu un trenažierus varēs izmantot arī pieaugušie. Sporta laukuma teritorija labiekārtota ar soliņiem un atkritumu urnām.

Īstenošanas laiks: 2016.

Projekta kopējās izmaksas: 53012.42 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 47711.17 EUR.

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.