Kārta Kārtas nosaukums Kārtas kopējais finansējums Pieteikumu skaits Rezervētais finansējums Iesniegšana
2. Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem [Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem] 327 051.77 EUR 5 199 842.12 EUR 2017. gada 7. marta līdz 2017. gada 7. aprīlim

1. Dobeles novada pašvaldības projekts “Annenieku pagasta Kaķenieku ciema kopienas centra ēkas atjaunošana”

Nr. 17-06-AL30-A019.2201-000002 (uzraudzības periods 05.09.2017 - 31.12.2022)

Mērķis: Atjaunot Annenieku pagasta Kaķenieku kultūras un sporta centra ēku, tādējādi nodrošinot kultūras, veselības, sociālo, izglītības un citu kvalitatīvai dzīvei nepieciešamo pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, lai celtu vietas potenciālu un pievilcību Dobeles novada Annenieku pagasta iedzīvotājiem.

Paveiktais: Projekta ietvaros Kaķenieku kultūras un sporta centram ir veikta jumta režģojuma vienkāršotā atjaunošana un jumta seguma nomaiņa, kā arī nomainīti 50 logi un 11 durvis.

Īstenošanas laiks: 2017.

Projekta kopējās izmaksas: 81864.87 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 45000.00 EUR.

2. Dobeles novada pašvaldības projekts “Gājēju un veloceliņa izbūve Dobeles novada Virkus kapu sasniedzamības uzlabošanai”

Nr. 17-06-AL30-A019.2201-000005 (uzraudzības periods 17.11.2017 - 31.12.2022)

Mērķis: Projekta mērķis ir izveidot Dobeles novada Bērzes pagasta teritorijā publisko infrastruktūru, kas nodrošinās novada iedzīvotājiem- gājējiem un velobraucējiem- drošu Virkus kapu sasniedzamību un veicinās pakalpojuma attīstību.

Paveiktais: Ceļa zemes nodalījuma joslā izbūvēts asfaltēts, vides pieejamības prasībām atbilstošs celiņš, atdalīts no brauktuves ar drošības barjerām. Papildus izbūvētais apgaismojums nodrošina, ka gājējs vai velobraucējs tiks savlaicīgi pamanīts diennakts tumšajā laikā. Paredzēta arī atpūtas vieta - soliņš ar atkritumu urnu un velonovietni.

Īstenošanas laiks: 2017.

Projekta kopējās izmaksas: 278230.56 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 40500.00 EUR.

3. Auces novada pašvaldības projekts “Veloparka izveide Auces pilsētā”

Nr. 17-06-AL30-A019.2201-000004 (uzraudzības periods 20.11.2018 - 31.12.2023)

Mērķis: Projekta mērķis ir izveidot veloparku Auces pilsētā, tādejādi radot iespēju bērniem un jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku, nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm.

Paveiktais: Izbūvēta velotrase vecās BMX trases vietā, ierīkojot rekreācijas zaļo zonu, izbūvēts skeitparks un citi aktīvās atpūtas objekti.

Īstenošanas laiks: 2017.-2018.

Projekta kopējās izmaksas: 49968.80 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 44971.92 EUR.

4. Tērvetes novada pašvaldības projekts “Skatuves grīdas atjaunošana un aprīkojuma iegāde Tērvetes kultūras namam”

Nr. 17-06-AL30-A019.2201-000001 (uzraudzības periods 22.11.2017 - 31.12.2022)

Mērķis: Veicināt kvalitatīvu aktivitāšu nodrošināšanu, atjaunojot skatuves grīdu un iegādājoties kvalitatīvu skatuves aprīkojumu Tērvetes novada kultūras namam.

Paveiktais: veikta vecās skatuves grīdas demontāža un jaunas grīdas ieklāšana, jaunas gaismu sistēmas un priekškara metāla konstrukcijas un mehānisma uzstādīšana.

Īstenošanas laiks: 2017.

Projekta kopējās izmaksas: 22237.69 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 20013.92 EUR

5. Auces novada pašvaldības projekts “Gājēju ceļa pārbūve Vecauces pagastā, atjaunojot Vecauces muižas ainavu parku”

Nr. 17-06-AL30-A019.2201-000003 (uzraudzības periods 02.11.2018 - 31.12.2023)

Mērķis: Projekta mērķis ir pārbūvēt gājēju ceļu Vecauces pagasta Vecauces muižas ainavu parkā, tādējādi saglabājot parku tā vēsturiskajā veidolā.

Paveiktais: Atjaunots gājēju ceļš, nodrošinot kvalitatīvu nokļūšanu uz pirmsskolas izglītības iestādi "Vecauce", kā arī nodrošinot Auces novada iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanas iespēju - pastaigu sakārtotā vidē.

Īstenošanas laiks: 2017.-2018.

Projekta kopējās izmaksas: 93 179.47 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 45 000.00 EUR

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.