Kārta Kārtas nosaukums Kārtas kopējais finansējums Pieteikumu skaits Rezervētais finansējums Iesniegšana
3 Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem [Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem] 138 870.88 EUR 5 117 011.88 EUR 2018. gada 25.maija-2018.gada 25.jūnijam

1. Tērvetes novada pašvaldības projekts “Gājēju celiņa atjaunošana un stāvlaukuma pārbūve Tērvetes kapos”

Nr. 18-06-AL30-A019.2201-000004 (uzraudzības periods 24.05.2019 - 31.12.2024)

Mērķis: Atjaunot gājēju celiņu un pārbūvēt stāvlaukumu Tērvetes kapos.

Paveiktais: Atjaunots gājēju celiņš un automašīnu stāvlaukums Tērvetes kapos, nodrošinot ērtu un drošu piekļūšanu kapsētai.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.-2019.

Projekta kopējās izmaksas: 27762.31 EUR, t.sk. publiskais finansējums 24986.08 EUR.

2. Tērvetes novada pašvaldības projekts “Rotaļu-atpūtas laukuma pilnveidošana pie daudzdzīvokļu mājas "Labrenči"

Nr. 18-06-AL30-A019.2201-000005 (uzraudzības periods 11.06.2019 - 31.12.2024)

Mērķis: Papildināt rotaļu-atpūtas laukuma elementus pie daudzdzīvokļu mājas “Labrenči”.

Paveiktais: Uzstādītas jaunas rotaļu atrakcijas dažādu vecumu bērniem.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.-2019.

Projekta kopējās izmaksas: 11926.34 EUR, t.sk. publiskais finansējums 10733.71 EUR.

3. Auces novada pašvaldības projekts “Gājēju ceļa pārbūve pie Auces vidusskolas”

Nr. 18-06-AL30-A019.2201-000001 (uzraudzības periods 10.10.2019 - 31.12.2024)

Mērķis: ir pārbūvēt gājēju ceļu pie Auces vidusskolas, tādējādi nodrošinot skolēniem drošu un kvalitatīvu nokļūšanu uz skolu un atpakaļ, kā arī pārējiem Auces iedzīvotājiem, kuri pa šo ceļu dodas savās ikdienas gaitās.

Paveiktais: Projekta ietvaros pārbūvēts gājēju ceļš pie Auces vidusskolas, kas ved no skolas līdz dzelzceļam.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.-2019.

Projekta kopējās izmaksas: 25028.13 EUR, t.sk. publiskais finansējums 12000.00 EUR.

4. Dobeles novada pašvaldības projekts “Salas norakšana Gaurata ezerā, Dobeles novadā”

Nr. 18-06-AL30-A019.2201-000002 (uzraudzības periods 31.10.2019 - 31.12.2024)

Mērķis: Daļēji attīrīt Dobeles novada pašvaldībai pārvaldībā esošo Gaurata ezeru, norokot un aizvedot uz atbērtni peldošu salu, kas šobrīd ir nobloķējusi peldvietu, ko pašvaldība ir ierīkojusi novada iedzīvotājiem.

Paveiktais: Projekta ietvaros tika pārvietota dabīgi izveidojusies sala un noenkurota ezera pretējā krastā. Sala tika sadalīta mazākos gabalos, ar tehnikas palīdzību novirzīta un noenkurota.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.-2019.

Projekta kopējās izmaksas: 75657.46 EUR, t.sk. publiskais finansējums 24870.88 EUR

5. Dobeles novada pašvaldības projekts “Kvalitatīvu kultūras pakalpojumu nodrošināšana Dobeles novada Penkules pagasta iedzīvotājiem”

Nr. 18-06-AL30-A019.2201-000003 (uzraudzības periods 17.01.2019 - 31.12.2024)

Mērķis: Brīvdabas estrādes būvniecība, radot kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību Dobeles novada Penkules pagasta iedzīvotājiem, nodrošinot sakoptu un kvalitatīvu telpu kultūras pasākumiem un veicinot sabiedriskās dzīves aktivitātes dažādošanu. Aktivitāšu dažādošana nodrošinās vietas potenciālu un pievilcību.

Paveiktais: Projekta ietvaros tika uzbūvēta jauna brīvdabas estrāde Penkules tautas nama parka teritorijā. Tādējādi ir nodrošināta iespēja pašdarbības kolektīviem un viesmāksliniekiem uzstāties uz piemērota izmēra brīvdabas estrādes skatuves Penkules pagastā, ka arī vietējie iedzīvotāji un viesi var apmeklēt un baudīt kvalitatīvus brīvdabas pasākumus.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.-2019.

Projekta kopējās izmaksas: 177999.00 EUR, t.sk. publiskais finansējums 45000.00 EUR.

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.