Kārta Kārtas nosaukums Kārtas kopējais finansējums Pieteikumu skaits Rezervētais finansējums Iesniegšana
4. kārta Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem [Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem] 240 000.00 EUR 8 projekti 198 574.40 EUR 2019. gada 10. jūnija - 2019.gada 10. jūlijam

1. Dobeles novada pašvaldība projekts “Dobeles novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana un aktīvās atpūtas veicināšana”

Nr. 19-06-AL30-A019.2201-000005 (uzraudzības periods 22.09.2020 - 31.12.2025)

Mērķis: Uzlabot publiski pieejamu sporta un atpūtas infrastruktūru bērniem un jauniešiem 8 Dobeles novada pagastos, veicinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu un iesaistīšanos sporta aktivitātēs savā dzīves teritorijā.

Paveiktais: Projekta rezultātā: 8 Dobeles novada pagastos uzlabota sporta un aktīvās atpūtas publiskā infrastruktūra: iegādāti un uzstādīti 6 āra trenažieri un 1 vingrošanas iekārta Penkules pagastā;

izveidots un aprīkots volejbola laukums Bērzes pagasta Šķibes ciemā; atjaunoti soli parkā pie estrādes Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā; Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciemā iegādāti un uzstādīti 3 āra trenažieri, Aizstrautnieku ciemā – izveidota gaisa taka un uzstādītas šūpoles; Krimūnu pagasta Krimūnu ciemā uzstādīti 3 āra trenažieri un šķēršļu taka-atpūtas tīkls; Bikstu pagasta Bikstu ciemā uzstādīti 3 āra trenažieri; Jaunbērzes pagasta Jaunbērzes ciemā uzstādīta rotaļu iekārta-šķēršļu taka;

Auru pagasta Gardenes ciemā uzstādīti jauni basketbola grozi.

Īstenošanas laiks: 2020.

Projekta kopējās izmaksas: 50000.00 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 45000.00 EUR

2. Biedrības “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” projekts “Daudzfunkcionāla brīvdabas aktivitāšu centra izveide Tērvetes pagastā”

Nr. 19-06-AL30-A019.2201-000002 (uzraudzības periods 05.01.2021 - 31.12.2026)

Mērķis: ir radīt videi draudzīgu daudzfunkcionālu brīvdabas aktivitāšu centru Tērvetes dabas parkā vietējiem iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem vecumā no 17-25g., brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai, kvalitatīvu un daudzveidīgu neformālās izglītības pakalpojumu nodrošināšanai, kultūras, brīvā laika un sporta pasākumu daudzveidības nodrošināšanai, publiskās ārtelpas labiekārtošanai un Tērvetes dabas parka dabas mantojuma popularizēšanai.

Paveiktais: Projekta ietvaros Tērvetes pagasta “Auziņās" novietota moduļu tipa ēka ar divām tualetēm, divām dušām un administrācijas telpu, kā arī uzstādīta koka platformu/skatuvi pasākumu aktivitātēm.

Īstenošanas laiks: 2020.-2021.

Projekta kopējās izmaksas: 9999.44 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 8999.49 EUR

3. Biedrības “Vecāki Jaunbērzes bērnu nākotnei” projekts “Brīvdabas trenažieri Jaunbērzē – iespēja ikvienam būt aktīvam"

Nr. 19-06-AL30-A019.2201-000007 (uzraudzības periods 08.11.2020 - 31.12.2025)

Mērķis: uzstādot pieaugušajiem un bērniem domātus brīvdabas trenažierus, pilnveidot Jaunbērzes pagasta iedzīvotāju iespējas pavadīt brīvo laiku aktīvi un sportiski un vienlaikus attīstīt kvalitatīvu publisko ārtelpu Jaunbērzes pagastā.

Paveiktais: Jaunbērzes ciematā pie Mežinieku pamatskolas uzstādīti āra trenažieri, kas sekmē cilvēku aktivitātes svaigā gaisā, tādējādi uzlabojot fizisko veselību, kā arī papildina publiskās ārtelpas objektus, radot pievilcīgu apkārtējo vidi un veidojot kvalitatīvu dzīves telpu Jaunbērzes pagasta iedzīvotājiem.

Īstenošanas laiks: 2020.

Projekta kopējās izmaksas: 9964.35 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 8967.90 EUR.

4. Tērvetes novada pašvaldības projekts “Pālenu kapličas iekštelpu restaurācija”

Nr. 19-06-AL30-A019.2201-000006 (uzraudzības periods 28.05.2020 - 31.12.2025)

Mērķis: Restaurēt Pālenu kapličas iekštelpas.

Paveiktais: Restaurēta Pālenu dzimtas kapliča -nomainīti logi un to režģi un restaurēts altāris.

Īstenošanas laiks: 2020.

Projekta kopējās izmaksas: 57778.76 EUR ,t.sk. publiskā finansējuma summa 45000.00 EUR

5. Biedrības “Bēnes mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība” projekts “Vides objekts - āra mūzikas instrumenti”

Nr. 19-06-AL30-A019.2201-000001 (uzraudzības periods - 13.02.2020 - 31.12.2025)

Mērķis: Daudzveidot pagasta sabiedrisko aktivitāšu klāstu, uzstādot Bēnes Mūzikas un mākslas skolas pagalmā āra mūzikas instrumentus. Kvalitatīvi un radoši piepildīt ģimeņu kopā pavadīto laiku, jo tie būs brīvi pieejami jebkuram interesentam.

Paveiktais: Uzstādīti Percussion Play āra mūzikas instrumenti, kas brīvi pieejami visiem interesentiem bez maksas. Vertikālie zvani (komplektā 7 gabali), varavīksnes sambas bungas (5 gab.) un lielās zvanu bungas papildina skolas iespējas un piedāvājumu brīvā laika pavadīšanai, kā arī uzlabo skolas vizuāli estētisko tēlu.

Īstenošanas laiks: 2019.-2020.

Projekta kopējās izmaksas: 9075.00 EUR , t.sk. publiskā finansējuma summa 8167.50 EUR

6. Auces novada pašvaldības projekts “ Veloparka izveide Auces pilsētā, 3.kārta”

Nr. 19-06-AL30-A019.2201-000003 (uzraudzības periods 25.11.2020 - 31.12.2025)

Mērķis: Projekta mērķis ir izveidot veloparku Auces pilsētā, tādejādi radot iespēju bērniem un jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku, nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm.

Paveiktais: Tika uzbūvēta rampa, kur var nodarboties ar skeitbordu, skrituļslidošanu, BMX un braukšanu ar skrejriteni.

Īstenošanas laiks: 2019.-2020.

Projekta kopējās izmaksas: 48217.96 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 43396.16 EUR

7. Auces novada pašvaldības projekts “Seguma uzlikšana sporta laukumā pie Bēnes vidusskolas”

Nr. 19-06-AL30-A019.2201-000004 (uzraudzības periods 27.08.2020 - 31.12.2025)

Mērķis: Projekta mērķis ir uzklāt gumijas segumu skrejceļam un basketbola laukumam sporta laukumā pie Bēnes vidusskolas, tādejādi nodrošinot iespēju skolēniem un jauniešiem, kā arī pārējiem iedzīvotājiem kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, nodarbojoties ar sportiskām aktivitātēm.

Paveiktais: Bēnes sporta laukumā gan skrejceļam, gan basketbola laukumam uzklāts gumijas segums, tādejādi nodrošinot kvalitatīvu nodarbošanos ar sportiskajām aktivitātēm, jo ieklātais gumijas segums absorbē triecienus, tas neslīd, kā arī tam piemīt lieliska noturība pret laika apstākļu radīto ietekmi.

Īstenošanas laiks: 2019.-2020.

Projekta kopējās izmaksas: 53633.37 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 45000.00 EUR

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.