Kārta Kārtas nosaukums Kārtas kopējais finansējums Pieteikumu skaits Rezervētais finansējums Iesniegšana
5 Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem [Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem] 65 537.71 EUR 3 46 131.12 EUR 2020. gada 7.jūnija-2020.gada 7.jūlijam

1. Dobeles novada pašvaldības projekts “Ielu apgaismojuma ierīkošana Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā”

Nr. 20-06-AL30-A019.2201-000001 (uzraudzības periods 04.10.2021 - 31.12.2026)

Mērķis: Ierīkot ielu apgaismojumu Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā, uzlabojot pagasta iedzīvotāju drošumspēju, dzīves kvalitāti, ērtu un drošu pārvietošanos diennakts tumšajā laikā.

Paveiktais: Projekta ietvaros Kaķenieku ciema Skolas ielā, Draudzības ielā un Upes ielā ir izbūvēts energoefektīvs ielu apgaismojums, uzstādot 20 LED gaismekļus ar automātisku apgaismojuma dimmēšanu jeb gaismas intensitātes regulēšanu. Tādējādi vietējiem iedzīvotājiem ir nodrošināta komfortabla, droša un pievilcīga dzīves vide, kā arī ir izveidota moderna un energoefektīva ielu apgaismošanas sistēma.

Īstenošanas laiks: 2020.-2021.

Projekta kopējās izmaksas: 50000.00 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 45000.00 EUR.

2. Dobeles novada pašvaldības projekts “Sporta un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana Auru pagasta Gardenes ciemā”

Nr. 20-06-AL30-A019.2201-000002 (uzraudzības periods 12.12.2021 - 31.12.2026)

Mērķis: Izveidot publiski pieejamu sporta un atpūtas infrastruktūru bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem iedzīvotājiem Dobeles novada Auru pagasta Gardenes ciemā, veicinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu un iesaistīšanos sporta aktivitātēs savā dzīves teritorijā.

Paveiktais: Projekta ietvaros ir uzstādītas piecas dažādas iekārtas un trenažieri, kā arī divi soliņi ar atkritumu urnām. Rezultātā ir izveidots brīvi pieejams kvalitatīvs un mūsdienīgs sporta un aktīvās atpūtas laukums Gardenes ciemā, kas veicinās Gardenes iedzīvotāju ikdienas aktīvās atpūtas paradumu veidošanos.

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.