Kārta Kārtas nosaukums Kārtas kopējais finansējums Pieteikumu skaits Rezervētais finansējums Iesniegšana
1. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem [Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem] 50 705.18 EUR 19 47 726.95 EUR 2016. gada 29. aprīlis līdz 2016. gada 30. maijs  

1. Biedrības "Vecauces muiža" projekts “19.gs. astoņdesmito gadu Latvijas teritorijā valkātu tērpu iegāde Vecauces pilī”

Nr. 16-06-AL30-A019.2202-000009 (uzraudzības periods 27.09.2017 - 31.12.2022)

Mērķis: Iegādāties vēsturiski pamatotus 19.gs. 80 gados Latvijas teritorijā valkātus muižas virssulaiņa, muižkundzes un miesta tirgotāja sievas tērpus, lai veicinātu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu un nodrošinātu pilnvērtīgas, uz zināšanām balstītas, brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem.

Paveiktais: Šī projekta ietvaros Vecauces pilī iegādātas trīs jaunas tērpu rekonstrukcijas – virssulaiņa, muižkundzes un miesta tirgotāja sievas tērps.

Īstenošanas laiks: 2016.-2017.

Projekta kopējās izmaksas: 4021.65 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa EUR 3619.48 EUR.

2. Dobeles novada pašvaldības projekts “Videoprojektora un kinoekrāna iegāde kultūras pakalpojumu dažādošanai Penkules pagasta iedzīvotājiem”

Nr. 16-06-AL30-A019.2202-000013 (uzraudzības periods 06.12.2016 - 31.12.2021)

Mērķis: Projekta mērķis ir uzlabot Penkules kultūras nama sniegto kultūras pakalpojumu kvalitāti.

Paveiktais: Iegādāts un uzstādīts projektors un ekrāns Penkules kultūras nama vajadzībām.

Īstenošanas laiks: 2016.-2017.

Projekta kopējās izmaksas: 6578.16 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 5920.34 EUR

3. LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS AUGSTKALNES-MEŽMUIŽAS DRAUDZES projekts “Augstkalnes - Mežmuižas ev.lut. baznīcas torņa augšdaļas apmetuma un krāsojuma atjaunošana”

Nr.16-06-AL30-A019.2202-000012 (uzraudzības periods - 16.06.2017 - 31.12.2022)

Mērķis: Veikt baznīcas torņa augšdaļas apmetuma atjaunošanu un krāsošanu pamatojoties uz 1990. gadā izstrādāto baznīcas restaurācijas projektu ,kas veicinās aktivitātes mērķa sasniegšanu - nodrošinot tādu vēstures kultūras pieminekļa saglabāšanu ,pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas.

Paveiktais: Atjaunots Augstkalnes-Mežmuižas baznīcas torņa augšdaļas fasāde 480.00 m2 .

Īstenošanas laiks: 2016.-2017.

Projekta kopējās izmaksas: 9970,40 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 8973.36 EUR.

4. BDR "KORIS VIZMA" projekts “Koncerttērpi korim "Vizma"“

Nr. 16-06-AL30-A019.2202-000005 (uzraudzības periods 06.09.2017 - 31.12.2022)

Mērķis: Kora vizuālā tēla uzlabošana koncertos un kora pasākumos Dobeles novadā un Latvijā, kuros nav nepieciešami tautas tērpi.

Paveiktais: Iegādātas 35 jaunas koncerttērpa žaketes un 35 blūzes.

Īstenošanas laiks: 2016.-2017.

Projekta kopējās izmaksas: 4112.50 EUR , t.sk. publiskā finansējuma summa 3701.25 EUR

5. Auces kultūrizglītības biedrības "Ausma" projekts “Apmācības šūšanas tehnikas pilnvērtīgai izmantošanai”

Nr. 16-06-AL30-A019.2202-000007 (Uzraudzības periods 31.10.2017 - 31.12.2022)

Mērķis: Apgūt dažādu šujmašīnu darbības principus un tekstilmozaīkas šūšanas pamatus, izveidojot "Šuvēju pulciņu" un iesaistīt tālākās nodarbībās jauniešus, invalīdus, jaunās māmiņas un ikvienu interesentu.

Paveiktais: Projekta ietvaros piecām sievietēm bija iespēja apgūt tekstilmozaīkas pamatus, kā arī šujmašīnas, overloka, izšūšanas un filcēšanas mašīnu pielietojumu. Apmācību noslēgumā tika rīkotas vairākas izstādes.

Īstenošanas laiks: 2016.-2017.

Projekta kopējās izmaksas: 7056.90 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 6351.21 EUR

6. LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS VECAUCES DRAUDZES projekts “Valsts kultūras pieminekļa - Vecauces evanģēliski luteriskās baznīcas teritorijas labiekārtošana”

Nr. 16-06-AL30-A019.2202-000011 (uzraudzības periods 09.10.2017 - 31.12.2022)

Mērķis: Veicināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu Auces novada iedzīvotājiem, salabojot Valsts kultūras pieminekļa - Vecauces evanģēliski luteriskās baznīcas teritorijā esošos ga'jēju celiņus un lauka kāpnes, paplašinot laukumus pie ieejas durvīm, izbūvējot uzbrauktuvi āra kāpņu labajā pusē, kas nodrošinās vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uzlabos pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Paveiktais: Paplašināts segums ar betona plāksnēm pie abām ieejas durvīm (kopā 48m2); rekonstruētas kāpnes, atjaunojot nodrupušos pakāpienus (5 pakāpieni, 4 m2 ); ierīkota uzbrauktuve invalīdiem kāpņu labajā pusē (12 m2), atbilstoši vides pieejamības normatīviem.

Īstenošanas laiks: 2016.-2017.

Projekta kopējās izmaksas: 3982.40 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 3584.17 EUR

7. Biedrības "Zemgales reģionālais handbola klubs" projekts “Moderna aprīkojuma iegāde kvalitatīvu un veselībai drošu treniņu veicināšanai”

Nr. 16-06-AL30-A019.2202-000006 (uzraudzības periods 28.08.2017 - 31.12.2022)

Mērķis: Iegādājoties kombinētu medicīnas ierīci un modernu sporta inventāru, nodrošināt kvalitatīvu treniņu procesu un mazināt sporta traumatisma sekas.

Paveiktais: Iegādāts aprīkojuma komplekts treniņu procesa nodrošināšanai, kombinēta ierīce Sonoplus 492, iegādāts trenniņu velosipēdu komplekts.

Īstenošanas laiks: 2016.-2017.

Projekta kopējās izmaksas: 9808.81 , t.sk. publiskā finansējuma summa EUR 8827.93 EUR

8. Biedrības "Tautas sporta bāze" projekts “Loka šaušanas sporta veida popularizēšana un attīstība”

Nr. 16-06-AL30-A019.2202-000004 (uzraudzības periods 02.05.2017 - 31.12.2022)

Mērķis: Attīstīt un popularizēt Dobeles novadā loka šaušanas sacensību sporta veidu, iegādājoties loku un mērķu komplektu.

Paveiktais: Iegādāti 4 šaušanas loki, 4 šaušanas mērķi, 1 komplekts 3D mērķi (zvēru maketi).

Īstenošanas laiks: 2016.-2017.

Projekta kopējās izmaksas: 8630.69 EUR , t.sk. publiskā finansējuma summa 7767.62 EUR

9. Biedrības "Skaties tālāk" projekts „Bukaišu pagasta vides pulciņa aktivitāšu dažādošana”

Nr. 16-06-AL30-A019.2202-000003 (uzraudzības periods 09.03.2017 - 31.12.2022)

Mērķis: Interešu klubiņa - Bukaišu vides pulciņa, aktivitāšu dažādošanai iegādāties un uzstādīt aprīkojumu - pārtikas žāvētāju un saldētavu. Tādējādi paaugstinot vietas pievilcību vietējiem lauku iedzīvotājiem.

Paveiktais: Tika ieviestas un īstenotas jaunas tehnoloģijas sabiedriskajās aktivitātēs - līdzšinējā dārzeņu, augļu un ogu pārstrāde tika papildināta ar žāvēšanas procesu.

Īstenošanas laiks: 2016.-2017.

Projekta kopējās izmaksas: 627.27 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 683.10 EUR

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.