Kārta Kārtas nosaukums Kārtas kopējais finansējums Pieteikumu skaits Rezervētais finansējums Iesniegšana
2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem [Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem] 78 921.69 EUR 15 67 176.59 EUR 2017. gada 7. marta līdz 2017. gada 7.aprīlim

1. Biedrības Latvijas Politiski represēto apvienības projekts “Politiski represēto piemiņas vietas izveide Penkules pagastā”

Nr.17-06-AL30-A019.2202-000013 (uzraudzības periods 20.06.2018 - 31.12.2023)

Mērķis: Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vēsturiskās piemiņas saglabāšanā un popularizēšanā, attīstīt vietas potenciālu un pievilcību, paplašināt tūrisma maršruta tīklu Dobeles novadā, izveidojot Penkules pagastā interaktīvu piemiņas vietu politiski represētiem.

Paveiktais: Izveidots un uzstādīts tēlnieka Matiass Jansons piemineklis, kas veltīts komunistiskā genocīda upuru piemiņai. No šīs vietas 1949. gada 25. martā uz Sibīriju deportēja 66 Penkules pagasta un tuvējās apkārtnes iedzīvotājus. Plāksnē pie kultūras nama sienas ierakstīti izsūtīto iedzīvotāju vārdi.

Īstenošanas laiks: 2017.-2018.

Projekta kopējās izmaksas: 10 000 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 9000,00 EUR.

2. LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS AUGSTKALNES-MEŽMUIŽAS DRAUDZES projekts “Augstkalnes- Mežmuižas ev.lut.baznīcas torņa apakšdaļas apmetuma un krāsojuma atjaunošana”

Nr. 17-06-AL30-A019.2202-000010 (uzraudzības periods 15.12.2017 - 31.12.2022)

Mērķis: Veikt baznīcas torņa apakšdaļas apmetuma atjaunošanu un krāsošanu pamatojoties uz 1990. gadā izstrādāto baznīcas restaurācijas projektu ,kas veicinās aktivitātes mērķa sasniegšanu - nodrošinot tādu vēstures kultūras pieminekļa saglabāšanu ,pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas.

Paveiktais: Atjaunota 480.00 m2 Augstkalnes - Mežmuižas baznīcas torņa apakšdaļas fasādes.

Īstenošanas laiks: 2017.

Projekta kopējās izmaksas: 4857.56 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 3453.72 EUR.

3. Bidrības "Auru mantojums" projekts “Auru pagasta senioru dzīves kvalitātes paaugstināšana, veicinot sociāli labvēlīgu un aktīvu vidi senioriem”

Nr. 17-06-AL30-A019.2202-000008 (uzraudzības periods 03.04.2018 - 31.12.2023)

Mērķis: Projekta mērķis ir sociāli labvēlīgas un aktīvas senioru sabiedrības veidošana, jaunu interešu pulciņu veidošana. Projekta īstenošana tiks virzīta uz senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanu.

Paveiktais: Iegādāts portatīvais dators un multivārīšanas ierīce biedrības aktivitāšu nodrošināšanai, kā arī organizētas dator mācības senjoriem.

Īstenošanas laiks: 2017.-2018.

Projekta kopējās izmaksas: 1612.30 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 1450.80 EUR

4. LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS VECAUCES DRAUDZES projekts Vecauces evanģēliski luteriskās baznīcas fasādes apmetuma remonts

Nr. 17-06-AL30-A019.2202-000009 (uzraudzības periods 26.11.2018 - 31.12.2023)

Mērķis: Atjaunot Vecauces evanģēliski luteriskās baznīcas fasādes apmetumu izdrupušajās un bojātajās vietās, apstrādāt fasādes virsmu ar mitrumizturošiem šķīdumiem, lai saglabātu Valsts kultūras pieminekli nākamajām paaudzēm un uzlabotu baznīcas ārējo izskatu.

Paveiktais: Atjaunots Vecauces baznīcas bojātais apmetums.

Īstenošanas laiks: 2017.-2018.

Projekta kopējās izmaksas: 11001.22 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 9000.00 EUR

5. Biedrības "Vecauces muiža" projekts “Vecauces muižas parka gājēju celiņa labiekārtošana”

Nr. 17-06-AL30-A019.2202-000007 (uzraudzības periods 27.08.2018 - 31.12.2023)

Mērķis: Labiekārtot Vecauces muižas parka gājēju celiņu uzlabojot pieejamību kultūras un dabas mantojumam, lai veicinātu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu un nodrošinātu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju vietējiem iedzīvotājiem.

Paveiktais: Iekārtoti un atjaunoti Vecauces muižas parka gājēju celiņi 310.00 m garumā.

Īstenošanas laiks: 2017.-2018.

Projekta kopējās izmaksas: 12752.12 EUR , t.sk. publiskā finansējuma summa 9000.00 EUR.

6. Dobeles kultūras biedrības projekts “Zemgales novada tautas tērpu iegāde Dobeles pilsētas kultūras nama bērnu un jauniešu deju kolektīviem”

Nr. 17-06-AL30-A019.2202-000006 (uzraudzības periods 22.06.2018 - 31.12.2023)

Mērķis: Iegādāties jaunus tautastērpus Dobeles pilsētas kultūras nama bērnu tautas deju kolektīva «Drellīši» visu vecuma grupu un jauniešu tautas deju kolektīva «Drīziņš» dejotājiem.

Paveiktais: Projekta ietvaros iegādāti 12 pirmskolas meitenes tērpi, 12 pirmskolas puišu tērpi, 12 1.-4. klases meiteņu tērpi, 12 1.-4. klases puišu tērpi, 12 5.-9.klases meiteņu tērpi, 12 5.-9.klases puišu tērpi, 9 jauniešu meitas tērpi, 9 jauniešu puišu tērpi.

Īstenošanas laiks: 2017.-2018.

Projekta kopējās izmaksas: 9948.00 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 8953.20 EUR

7. Personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrības "Laimiņa" projekts “Pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu pilnveidošana bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām”

Nr. 17-06-AL30-A019.2202-000004 (uzraudzības periods 27.06.2018 - 31.12.2023)

Mērķis: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem - pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu pilnveidošana. Attīstīt Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Laimiņa” aktivitātes, nodrošinot novada iedzīvotājiem daudzveidīgas iespējas saturīgai brīvā laika pavadīšanai novadā.

Paveiktais: Iegādāts un uzstādīts inventārs biedrības aktivitāšu nodrošināšanai – 2 galdi ar soliem, aktivitāšu nojume un smilškaste.

Īstenošanas laiks: 2017.-2018.

Projekta kopējās izmaksas: 9922.00 EUR , t.sk. publiskā finansējuma summa 8929.80 EUR.

8. SPORTA KLUBA "AQUATICS" projekts “ Aktīvā dzīvesveida veicināšana un dažādošana Dobelē”

Nr. 17-06-AL30-A019.2202-000005 (uzraudzības periods 20.09.2018 - 31.12.2023)

Mērķis: Veicināt Dobeles un tās novada aktīvo bērnu, jauniešu un ģimeņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, nodrošinot iedzīvotājiem pieejamību sporta aktivitātēm, neatkarīgi no finansiālās situācijas, atbalstīt bērnu virzību uz sportiskiem sasniegumiem, rosināt iedzīvotājus un sabiedrību izmantot iespējas aktīvi pavadīt brīvo laiku.

Paveiktais: Projekta ietvaros kluba inventārs ir papildināts ar aprīkojumu (IGLU mīksto kluču moduļi, zviedru siena, skrejceliņi, TRX sistēmas, SUP dēļi, vingrošanas aprīkojums un fitnesa bumbas), kas paredzēts dažādu sportisku aktivitāšu un disciplīnu apgūšanai un attīstīšanai.

Īstenošanas laiks: 2017.-2018.

Projekta kopējās izmaksas: 9786.64 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 8579.37 EUR.

9. Biedrības "Tērvetes mājražotāji un amatnieki" projekts “Telšu iegāde biedrības darbības nodrošināšanai un aktivitāšu dažādošanai”

Nr. 17-06-AL30-A019.2202-000011 (uzraudzības periods 13.10.2017 - 31.12.2022)

Mērķis: Brīvā laika aktivitāšu uzlabošanai un pilnveidošanai brīvdabas pasākumu organizēšanas laikā iegādāties 5 vienādas, gaišas teltis, apdrukā ar Tērvetes novada nosaukumu, un Tērvetes simbolu- Sprīdīti uz augšējās malas. Biedrības dalībnieku sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem veicinās kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī aicinās radoši un pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Paveiktais: Iegādātas 5 teltis Tērvetes mājražotāju vajadzībām.

Īstenošanas laiks: 2017.

Projekta kopējās izmaksas: 9283.73 EUR , t.sk. publiskā finansējuma summa 8355.36 EUR.

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.