Kārta Kārtas nosaukums Kārtas kopējais finansējums Pieteikumu skaits Rezervētais finansējums Iesniegšana
6. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem [Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem] 69 603.39 EUR 14 59 534.18 EUR 2022. gada 11.aprīļa- 2022.gada 16.maijam

1. BIEDRĪBAS “ LATVJU PIRTS UN SPA ASOCIĀCIJA” projekts “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Dobeles novadā un pamatlīdzekļu iegāde Asociācijas darbības nodrošināšanai un aktivitāšu dažādošanai”

Nr. 22-06-AL30-A019.2202-000002 (uzraudzības periods 05.06.2023 - 31.12.2028)

Mērķis: Projekta mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Dobeles novadā saistībā ar pirts kultūras pasākumu piedāvājumu, piedāvājot plašu lekciju, meistarklašu un radošo darbnīcu piedāvājumu divās aktivitātēs - festivālā "LATVJU PIRTS UN VESELĪBAS/ LABJŪTAS FESTIVĀLS 2022" un Semināru ciklā "IEPAZĪSTI DOBELES NOVADA PIRTNIEKU", kas norisināsies 2022. un 2023.gadā.

Paveiktais: Projekta ietvaros ir iegādāti pamatlīdzekļi - apgaismošanas sistēma, 5 teltis/ nojumes, biedrības darbības nodrošināšanai, kā arī ar projektu atbalstu tika nodrošināta dalība festivālā un organizēti semināri.

Īstenošanas laiks: 2022.-2023.

Projekta kopējās izmaksas: 24416.14 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 8969.52 EUR

2. Biedrības "Tērvetes mājražotāji un amatnieki" projekts “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana novada iedzīvotājiem”

Nr. 22-06-AL30-A019.2202-000009 (uzraudzības periods 02.11.2022 - 31.12.2027)

Mērķis: Projekta ietvaros iegādātās teltis, kalpos par mērķi, lai dažādotu, pilnveidotu un attīstītu sociālo iniciatīvu un veicinātu sabiedriskās aktivitātes novada iedzīvotājiem un tā viesiem.

Paveiktais: Iegādātas 5 teltis biedrības aktivitāšu nodrošināšanai.

Īstenošanas laiks: 2022.-2023.

Projekta kopējās izmaksas: 14053.55 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 12648.19 EUR

3. Auces kultūrizglītības biedrības "Ausma" projekts " Šūšana no A līdz Z"

Nr. 22-06-AL30-A019.2202-000005 (uzraudzības periods 24.07.2023 - 31.12.2028)

Mērķis: Apgūt apģērbu šūšanas pamatus, modelēšanu un dažādu šujmašīnu darbību pielietojumu apģērbu šūšanā, lai savas zināšanas varētu vēlāk nodot ikvienam interesentam.

Paveiktais: Piecas mācekles apguva šūšanas pamatus – pareizu mēru noņemšanu, modelēšanu, piegrieztņu veidošanu, kā arī dažādu apģērbu šūšanu. Paveikto klātesošie varēja vērot savdabīgā modes skatē, kur projekta dalībnieces pašas demonstrēja savus veidotos tērpus

Īstenošanas laiks: 2022.-2023.

Projekta kopējās izmaksas: 8750.00 EUR , t.sk. publiskā finansējuma summa 7875.00 EUR

4. Biedrības “Elise” projekts “Aprīkojuma iegāde Krimūnu tautas nama amatierteātra "Skats" izrāžu nodrošināšanai”

Nr. 22-06-AL30-A019.2202-000001 (uzraudzības periods 13.12.2022 - 31.12.2027)

Mērķis: Iegādāties apskaņošanas aprīkojumu, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu kultūras pakalpojumu, apmeklējot Krimūnu tautas nama amatierteātra “Skats” izrādes, kā arī veicinot Dobeles novada kultūras dzīves kopšanu, popularizēšanu un kvalitātes uzlabošanu.

Paveiktais: Projekta ietvaros iegādāts apskaņošanas aprīkojums - 2 skandas, 4 mikrofoni, statīvi, vadi un planšete. Iegādātā apskaņošanas sistēma nodrošina kvalitatīvu skaņu teātra izrādēm gan iekštelpās, gan brīvā dabā.

Īstenošanas laiks: 2022.

Projekta kopējās izmaksas: 5994.40 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 5394.96 EUR

5. Biedrības "Skaties tālāk" projekts “Ieklausies ziedā”

Nr. 22-06-AL30-A019.2202-000008 (uzraudzības periods 16.01.2023 - 31.12.2028)

Mērķis: Iedzīvotāju iesaiste sevis pilnveidošanā un estētiskas vides radīšanā.

Paveiktais: Projekta rezultātā ir iegādāti un pavasarim iestājoties tiks uzstādīti kopumā 22 dažāda augstuma (625 mm – 1225 mm) puķu podi Bukaišu un Augstkalnes pagastā, kas izgatavoti no kompozītmateriāla un ir piemēroti izmantošanai ārpus telpām.

Īstenošanas laiks: 2022.-2023.

Projekta kopējās izmaksas: 6232.01 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 5608.81 EUR

6. Biedrības "Auces kristīgo sieviešu organizācija" projekts “Vecāku skola – jauni izaicinājumi ģimenēm pandēmijas un ģeopolitisko apstākļu ietekmē”

Nr. 22-06-AL30-A019.2202-000006 (uzraudzības periods 19.05.2023 - 31.12.2028 )

Mērķis: Aktualizēt problēmas ģimenēs, kuras izraisījusi ilgstoša covid -19 pandēmija un tai sekojošais karš Ukrainā, kas var novest pie straujas ģimeņu labklājības līmeņa pazemināšanās un ar to saistītajām problēmām. Atpazīt galvenos cēloņus un sekas ģimenēs. Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas cēloņu novēršanā, problēmu risināšanā un seku mazināšanā.

Īstenošanas laiks: 2022.-2023.

Paveiktais: Īstenotas 24 lekcijas un praktiskās nodarbības jaunajām ģimenēm.

7. Sieviešu kluba "Liepas" projekts “Penkules pagasta Vidējās paaudzes deju kolektīva "Sadancis" Penkules tautas tērpa iegāde”

Nr. 22-06-AL30-A019.2202-000007 (uzraudzības periods 17.07.2023 - 31.12.2028)

Mērķis: Projekta mērķis ir izgatavot 12 sievu tautas tērpu komplektus (svārki, blūze, ņieburs, apakšsvārki un kurpes) un 12 vīru tautas tērpu komplektus (krekls, veste, bikses un zābaki).

Paveiktais: Iegādāti 12 vīru un 12 sievu Penkules tautas tērpi, tādejādi veicinot latviešu tautas un īpaši Penkules pagasta nemantiskā kultūras mantojuma popularizēšanu, saglabāšanu un VPDK "Sadancis" dalību Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos, Zemgales deju svētkos, kā arī sava pagasta un sadraudzības svētkos.

Īstenošanas laiks: 2022.-2023.

Projekta kopējās izmaksas: 8458.92 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 7613.02 EUR

8. Dobeles Vācu kultūras biedrības projekts “Tik dažādi zem viena jumta”

Nr. 22-06-AL30-A019.2202-000004 (uzraudzības periods 26.04.2023 - 31.12.2028 )

Mērķis: Veikt Dobeles Vācu kultūras biedrības ēkas daļēju jumta nomaiņu, tādejādi sekmējot drošu un efektīvu biedrības darbības attīstības nepārtrauktību, radot kvalitatīvu vidi jaunu ideju realizēšanai un iesaistot iedzīvotājus dažādās aktivitātēs, veicinot tolerantu attieksmi pret dažādu tautu kultūru.

Paveiktais: Veikta Dobeles Vācu kultūras biedrības ēkas Uzvaras ielā 53d, Dobelē daļēju jumta nomaiņa 241m2.

Īstenošanas laiks: 2022.-2023.

Projekta kopējās izmaksas: 9977.74 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 8979.97 EUR

9. Biedrības "Tautas sporta bāze" projekts “Publiski pieejama disku golfa laukuma izveide”

Nr. 22-06-AL30-A019.2202-000003 (uzraudzības periods 29.06.2023 - 31.12.2028)

Mērķis: Paplašināt bezmaksas sportisko aktivitāšu iespējas Dobeles novadā . Radīt jaunu, publiski pieejamu un plašam cilvēku lokam izmantojamu aktīvās atpūtas un sporta objektu svaigā gaisā lauku teritorijā. Radīt iespēju papildus aktivitātēm Latvijas un citu valstu tūristiem ,organiski iekļaujoties to maršrutos, kas ved uz Dobeles novadu.Papildināt un dažādot Tautas sporta bāzes piedāvāto aktivitāšu klāstu. Radīt interesi par disku golfu, kā sporta veidu.Organizēt Latvijas mēroga disku golfa sacensības.

Paveiktais: Izveidots disku mešanas laukums "Ceļa Ēzeļi" “teritorijā pēc starptautiski atzītiem standartiem ar 9 groziem un 9 mešanas celiņiem. Laukumā uzstādītas kartes un norādes.

Īstenošanas laiks: 2022.-2023.

Projekta kopējās izmaksas: 9904.35 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 8913.92 EUR

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.