Kārta Kārtas nosaukums Kārtas kopējais finansējums Pieteikumu skaits Rezervētais finansējums Iesniegšana
8. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem [Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem] 21 591.65 EUR 5 14 350.77 EUR 2023. gada 14.jūlija- 2023.gada 14.augustam

1. Biedrības "Penkulē atver durvis" projekts “Brīvā laika aktivitāšu laukuma izveide Ālaves muižas parkā”

Nr. 23-06-AL30-A019.2202-000002 (īstenošanā)

Mērķis: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un pilnvērtīga brīvā laika pavadīšana Penkules kopienas pārstāvjiem un citiem interesentiem. Muižas parkā labiekārtot un aprīkot sporta aktivitāšu- brīvā laika pavadīšanas vietu, kura paredzēta apmeklētājiem bez vecuma ierobežojuma un daļēji arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Projekta kopējās izmaksas: 2230.00 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 2007.00 EUR.

2. Biedrības "Mācies Augstkalnē" projekts “Esi aktīvs!”

Nr.23-06-AL30-A019.2202-000003 (īstenošanā)

Mērķis: Pilnveidot saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem, izveidojot publiski pieejamu brīvā laika un aktīvās atpūtas infrastruktūru Augstkalnes pagastā.

Projekta kopējās izmaksas: 9716.30 EUR t.sk. publiskā finansējuma summa 8744.67 EUR

3. Biedrības "Elise" projekts “Akordeona iegāde Krimūnu tautas nama amatierteātra “Skats” vajadzībām”

Nr. 23-06-AL30-A019.2202-000001 (īstenošanā)

Mērķis: Iegādāties jaunu mūzikas instrumentu – akordeonu, lai nodrošinātu un dažādotu iedzīvotājiem kvalitatīvu kultūras pakalpojumu, apmeklējot Krimūnu tautas nama amatierteātra “Skats” izrādes, kā arī lai veicinātu Dobeles novada kultūras dzīves kopšanu, popularizēšanu un kvalitātes uzlabošanu.

Projekta kopējās izmaksas: 3999.00 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 3599.10 EUR

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.