Kārta Kārtas nosaukums Kārtas kopējais finansējums Pieteikumu skaits Rezervētais finansējums Iesniegšana
9. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem [Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem] 3 593.70 EUR 1 3 593.70 EUR 2023. gada 29.oktobra- 2023.gada 29.novembrim

Biedrības "Elise" projekts “Tautas deju kolektīva "Bitītes" vizuālā tēla uzlabošana”

Nr. 23-06-AL30-A019.2202-000005 (īstenošanā)

Mērķis: uzlabot tautas deju kolektīva "Bitītes" vizuālo tēlu un iegādāties Krimūnu bērnu deju kolektīva “Bitītes” 1.-2. klašu deju grupas meitām jaunus tautastērpus – Dobeles novada Bukaišu pagasta etnogrāfiskos tautastērpus, popularizējot Dobeles novada nemateriālo (tautas dejas) un materiālo (tautastērpi) kultūras mantojumu un veicinot Dobeles novada iedzīvotāju kultūras un radošas darbības izaugsmi.

Projekta kopējās izmaksas: 3993.00 EUR, t.sk. publiskā finansējuma summa 3593.70 EUR

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.