Biedrības „Dobeles rajona lauku partnerības” augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce. Organizācijas veiksmīgai funkcionēšanai ir izveidota pārstāvju lēmējinstitūcija – Padome deviņu cilvēku sastāvā. Padome ir izveidota, ievērojot partnerības principu, kas paredz, ka no katra sektora – uzņēmējdarbība, valsts iestādes un pašvaldības, NVO – tiek ievēlēti ne vairāk kā 3 locekļi. Padome no tās dalībniekiem ir izvēlējusi priekšsēdētāju. Padomē tiek nodrošinātas un īstenotas arī jauniešu, lauku sieviešu un lauku uzņēmēju intereses. Šobrīd jauniešu intereses Padomē un partnerības darbā nodrošina jauniešu biedrības „Saspraude” pārstāvis, lauku sieviešu intereses padomē un partnerības darbā nodrošina deleģētais Lauku sieviešu asociācijas pārstāvis, lauksaimnieku intereses nodrošina zemnieku pārstāvji.

Dobeles rajona lauku partnerības pārvaldes struktūras shēma

Padomes sastāvs:

3 pašvaldību pārstāvji:

  • Edgars Laimiņš – Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Dobeles partnerības padomes priekšsēdētājs
  • Indra Špela – Dobeles novada domes detuptāts
  • Linda Mierlauka Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja vietniece

3 uzņēmēji:

  • Zaiga Vismane – IK “Zaigas nami”
  • Arvīds Borherts-Smiļģis – SIA “BS Bicycles”
  • Sarmīte Vilsone – ZS “Vilsoni”

3 sabiedrības pārstāvji:

  • Edīte Bēvalde – Biedrība “Liepas” (lauku sieviešu pārstāvis)
  • Roberts Sīlis – Biedrība “Saspraude” (jauniešu pārstāvis)
  • Sandris Laizāns – Biedrība “Tērvetes mājražotāji un amatnieki”

Padomes izpildinstitūcija ir koordinators, ko ievēlē Padome. Koordinators organizē Partnerības darbu, nodrošina Biedru sapulces un Padomes lēmumu izpildi, kā arī pārstāv Partnerību visās institūcijās.

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.