Kopsavilkums par projektu:

Biedrība ”Dobeles rajona lauku partnerība” realizē projektu sadarbībā ar Parnonas attīstības aģentūru (Grieķijā) un Nortamberlendas krasta un zemienes VRG (Anglijā).

Projekta mērķis ir sadarbības tīkla izveide izglītojošā tūrisma pozitīvās ietekmes veicināšanai uz partnerību teritoriju ekonomisko attīstību.

Projektā darbības un rezultāti:

  • Vides izglītības speciālistu apmācība Anglijā (13.-20.04.2013.), Dobeles, Auces un Tērvetes novadu pārstāv 5 dalībnieki;
  • Vides izglītības speciālistu apmācība Latvijā (10.-26.05.2013.), Dobeles, Auces un Tērvetes novadu pārstāv 10 dalībnieki;
  • Vides izglītības speciālistu apmācība Grieķijā (07.-13.07.2013.), Dobeles, Auces un Tērvetes novadu pārstāv 5 dalībnieki;
  • Bukleta izgatavošana, 380 eksemplāri;
  • Publikācija presē, 1 publikācija.

Projekta īstenošana periods ir no 2012.gada 1.novembra līdz 2013.gada 31.decembrim. Projekta īstenošanas izmaksas ir 24 271,48 EUR (100% publiskais finansējums).

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.