2019. gada 4. decembrī Lielplatones muižā norisinājās projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” noslēguma pasākums.

   

Projekta vadītāja Videga Strautniece apkopoja īstenoto un dalījās ar projekta rezultātiem.

Projekts iesākās ar apmācībām par dažādām, uzņēmējiem svarīgām tēmām: mārketings; reklāmas veidošana; produktu ražošanas tehnoloģijas un iepakojums; tūrisma piedāvājuma pilnveidošana; viesmīlības nozīme tūrisma pakalpojumu sniegšanā; degustāciju galda klāšana; komunikācijas prasmju pilnveidošana, radošums un inovācija jaunu piedāvājumu veidošanā; gida darba pamatprincipi. Kopumā tika īstenotas 12 apmācību dienas. 

Divpadsmit pieredzes braucienos, kas īstenojās 9 sadarbības partneru novados, uzņēmēji iepazinās ar 60 saimniecībām un apskates vietām.

Apjomīgs darbs uzņēmēju popularizēšanā tika īstenots izstrādājot 3 jaunus tūrisma maršrutus, kuros iesaistīti 30 vietējo produktu ražotāji un pakalpojumu sniedzēji. Tūrisma maršruts “Zemgales saimnieces aicina ciemos” un “Zemgales saimnieki aicina ciemos” aicina gardēžus un vietējās produkcijas cienītājus doties ciemos pie ražotājiem, satikt saimnieku, klausīties pieredzes stāstu un degustēt produktus. Maršruts “Uzzini, kā top!” izstrādāts domājot par skolēniem un bērniem, aicinot iepazīt kā top lietas un dažādi produkti, kā arī pašiem iesaistīties to tapšanas procesā. 

Lai sekmētu vietējo ražotāju atpazīstamību projekta īstenošanas laikā tika noorganizēti trīs jauni tirdziņi, kas drosmīgi pieteica sevi vēl nebijušās vietās: Kroņaucē, Tērvetes novadā pie kafejnīcas “Mēnestiņš”; Codes pagastā, Bauskas novadā Zemnieku saimniecībā “Vaidelotes” un Svētes pagastā, Jelgavas novadā, Zemnieku saimniecībā “Vilki”. 

Kā kulminācija īstenotajiem tirdziņiem bija šī gada augustā īstenotais “Pārtikas amatnieku festivāls”, kas pulcēja kopā 50 vietējos ražotājus un 500 apmeklētājus. Festivāla mērķis bija atraktīvi, radoši un izzinoši vēstīt par vietējo pārtiku un tās ražotājiem. Pēc festivāla norises projekta īstenotājiem radās ideja apkopot projektā iesaistītos vietējās produkcijas ražotājus. Tika sagatavota un izdota karte, kas vizuāli parāda  uzņēmēju atrašanās vietas un dod iespēju sazināties ar uzņēmējiem, pēc kartē norādītajiem kontaktiem.

         

Projekta noslēguma pasākumā savu dienas gaismu piedzīvoja viena no darbietilpīgākajām  projekta aktivitātēm, 18 reklāmas stendi, kuros apkopoti 49 uzņēmēji, kas ražo, vai sniedz pakalpojumus un aicina ciemos tūristus. Projekta vadītāja uzsvēra, ka projektā īstenotais, noteikti ir sekmējis to, ka uzņēmēju konkurētspēja pieaug un notiek ciešāka sadarbība uzņēmēju starpā, vienam otru atbalstot.

     

Pasākums notika Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, Nr.17-00-A019.332-000003 un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.  

Kopsavilkums par projektu:

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība” sadarbībā ar lauku partnerību "Lielupe" (projekta vadošais partneris) un Bauskas rajona lauku partnerību piedalās sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” īstenošanā.

Projekta atklāšanas pasākums – Ideju un iedvesmas diena uzņēmējiem notika 2018.gada 1. novembrī Abgunstes muižā, Zaļenieku pagastā.

Projekta laikā tika organizēts pasākumu-apmācību kopums vietējo ražotāju konkurētspējas, pieredzes un zināšanu celšanai, kopīgas mārketinga aktivitātes vietējo produktu popularizēšanai un atpazīstamības veicināšanai (lielformāta stendi, bukleti un video stāsti), tāpat tika organizētas pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas vizītes, kopīgi vietējo ražotāju tirdziņi, un kā viens no projekta izaicinājums bija Pārtikas amatnieku festivāls

Projekts " Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana" tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros. Piešķirtais publiskais finansējums-– 100 000.00 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Projekts īstenošanas termiņš no 2017. gada 2. oktobra līdz 2019. gada novembrim.

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.