Projekts atpazīstams arī pēc nosaukuma EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks)

Prezentācija par projektu: Prezentācija saite

2022. gada 9. jūnijā Saldus vidusskolā norisinājās konference reģiona eksakto mācību priekšmetu skolotājiem.

Konferences dalībnieki: eksakto mācību priekšmetu skolotāji no projektā iesaistīto partneru teritorijām (Saldus rajona attīstības biedrība (Saldus novads), biedrība “Laukiem un Jūrai” (Tukuma novads), Dobeles rajona lauku partnerība (Dobeles novads), Kandavas partnerība (Tukuma novads), biedrība “Darīsim paši” (Kuldīgas novads)).

2022. gada 20. februārī platformā Google Clasroom notika šajā mācību gadā pirmā “Jauno zinātnieku skola”, lai jauniešiem radītu interesi par inženierzinātnēm un viņi papildus tiktu izglītoti, lai ar augstām sekmēm spētu nokārtot eksakto priekšmetu eksāmenus.

Ceram, ka tieši šeit papildus motivāciju studijām eksakto zinātņu nozarēs iegūs jaunie speciālisti un vēlāk atgriezīsies reģionā, ar savām zināšanām radot pievienoto vērtību.

25 skolēni no pamatskolu grupas un 25 skolēni no vidusskolām, un viņu skolotāji pirms nodarbībām bija noskatījušies speciāli šīm tikšanās reizēm sagatavotus video sižetus. Šoreiz pamatskolu skolēni -  par siltumkustību un vielu izplešanos, par ķīmisko reakcijas vienādojumu pierakstu, bet vidusskolēni -  par fāžu pāreju, par to, kā izprast jonu apmaiņas reakcijas.

Nodarbību laikā iegūtās teorētiskās zināšanas jaunieši pielietoja praktiski, izmantojot Mārtiņa Gulbja sagatavotos mācību komplektus, lai katrs savās mājās Mārtiņa vadībā patstāvīgi veiktu eksperimentus un pierakstītu ķīmiskās formulas un vienādojumus.

 

Kopsavilkums par projektu:

2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta dienests apstiprināja projektu Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu apguves

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. 

Mērķis: Veicināt zinošu un motivētu jauno speciālistu un uzņēmēju pienesumu darba tirgū eksaktajās un tehniskajās nozarēs, tādējādi stiprinot teritoriju ekonomisko attīstību. 

Partneri: 

 • Saldus rajona attīstības biedrība – vadošais partneris (Saldus un Brocēnu novadi)
 • biedrība “Laukiem un Jūrai”(Engures un Tukuma novadi, Jūrmalas pilsēta)
 • Dobeles rajona lauku partnerība
 • Kandavas partnerība (Kandavas, Jaunpils un Tukuma novadi)
 • biedrību “Darīsim paši” (Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadi)
 • SIA SCHWENK Latvija

Projekta aktivitātes:

 1. Trīs semināri/nodarbības eksakto priekšmetu skolotājiem no visa reģiona, motivējot savās mācīšanas metodēs izmantot dažādus jaunus inovatīvus paņēmienus, kā arī iedvesmojot motivēt jauniešus mācīties eksaktos priekšmetus un kārtot tajos centralizētos eksāmenus.
 2. Izveidota un organizēta “Jauno zinātnieku skola” reģionā, ar kuras palīdzību jauniešiem radīta interese par inženierzinātnēm Kā arī veicināta inženierzinātņu nozares atpazīstamība un nākotnei iegūti jauni speciālisti šajā nozarē, kas varēs atgriezties reģionā un radīt pievienoto vērtību.
 3. Reģionā esošajām skolām izstrādāts dizaina komplekts, ar kura palīdzību, vienkāršā veidā, var apgūt inženierzinātņu pamatus, tādējādi veicinot izpratni par to, ka zinātne ir visur. Integrētais komplekts ieviests visu piecu sadarbības partneru kādā no skolām.
 4. Noorganizēts āra pasākums “Zinātnes diena”, kura laikā vietējā sabiedrība iepazīstināta ar plašo inženierzinātņu spektru, kā arī ar vietējiem uzņēmumiem, kuros nepieciešami šo nozaru speciālisti, kā arī ar mācību iestādēm, kur šīs profesijas apgūt. Pasākums veicinās inženierzinātņu atpazīstamību, popularizēšanu un vietējai sabiedrībai ļaus saskatīt reālas nākotnes iespējas šajā nozarē, kas nākotnē motivēs bērnus izvēlēties studijas šajā virzienā.
 5. Publicitātes pasākumi. Projektam izstrādāts savs logo atpazīstamības veicināšanai.

No Dobeles lauku partnerības projektā iesaistījās 10 skolēnu no Dobeles Valsts ģimnāzijas, Auces, Bēnes vidusskolām, Augstkalnes  pamatskolas.

Projekta kopējās izmaksas:  114 986,40 EUR. Projekts 99 986,40 EUR apmērā finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma “Starpteritoriālā un  starpvalstu sadarbība”.

Īstenošana: no 2019. gada 1. augusta līdz 2022. gada 15. jūnijam.

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.