2023. gada 28. septembrī tika organizēts pasākums, kurā jauniešiem Jaunbērzes pagasta zemnieku saimniecībā “Mārtiņi” bija iespēja noklausīties lekciju “Aršana – augsnes apstrādes veids”, iepazīties ar jaunākajām metodēm augsnes apstrādē, kā arī vērot augsnes apstrādi uz lauka paraugdemostrējumos un veikt nezāļu fona salīdzinājumu aršanas un bezaršanas tehnoloģijās saimniecībās.

   

Pasākums notika Leader sadarbības projekta “Iepazīsti moderno Latvijas lauksaimniecību”, Nr.23-00-A019.332-000011 un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.  

Kopsavilkums par projektu:

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība” sadarbībā ar biedrību “Darīsim paši!” ir iesaistījusies projektā “Iepazīsti moderno Latvijas lauksaimniecību”.

Sadarbības projekta mērķis: sniegt iespēju iepazīt un apzināt Latvijas modernās lauksaimniecības nozari, tās potenciālu, inovācijas, izaicinājumus un ilgtspējīgās attīstības perspektīvas.

Projekta ietvaros tiek plānots veicināt zināšanu apmaiņu, pieredzes un labās prakses izplatīšanu, kā arī veidot stipras saiknes un sadarbību starp lauksaimniecības nozares dalībniekiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. Zināšanu pārnese un pieredze Dobeles un Kuldīgas novada lauksaimniekiem;
  2. Pasākums “Iepazīsti moderno Latvijas lauksaimniecību”.

Projekta rezultāti:

  1. Zināšanu un pieredzes apmaiņas pasākums kopumā iesaistot vismaz 20 dalībniekus, veicinot savstarpējo zināšanu un pieredzes iegūšanu un modernās lauksaimniecības iespējas un augsnes apstrādes nozīmību.
  2. Organizēts viens pasākums ar mērķi skaidrot sabiedrības un nozares ilgtspējīgu attīstība, kas var uzlabot labāku dzīves kvalitāti, vides aizsardzības un ekonomisko izaugsmi valstī.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 41 251.43 EUR (četrdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit viens eiro, 43 centi), tajā skaitā publiskais finansējums 41 251.43 EUR (četrdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit viens eiro, 43 centi).

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.