Projekta „Vietējo rīcības grupu partnerība un sadarbība, organizējot kopīgus
pasākumus, popularizējot tradicionālos festivālus un amatnieku pieredzi sabiedrībā” Nr. 12-00-L421102-000007
ieviešanas gaitā tika savākta un apkopota informācija par amatniekiem, kas darbojas Dobeles lauku partnerības teritorijā - Dobeles, Auces un Tērvetes novados, kā arī par amatniekiem no Pakruojas un Akmenes rajoniem Lietuvā.

Datu bāze par amatniekiem:

  • Amatnieki Dobeles novadā LV ENG
  • Amatnieki Auces novadā LV ENG
  • Amatnieki Tērvetes novadā LV ENG
  • Amatnieki Pakruojas rajonā Lietuvā ENG
  • Amatnieki Akmenes rajonā Lietuvā ENG

Kopsavilkums par projektu:

Biedrība „Dobeles rajona lauku partnerība” 2013. gada pavasarī uzsāka īstenot projektu „Vietējo rīcības grupu partnerība un sadarbība, organizējot kopīgus pasākumus, popularizējot tradicionālos festivālus un amatnieku pieredzi sabiedrībā” Nr. 12-00-L421102-000007 Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākumam „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” finansējuma piesaistei.

Vispārējais mērķis: veicināt vietējo rīcības grupu sadarbību un partnerību LEADER pieejas īstenošanā.

Projekts "Vietējo rīcības grupu partnerība un sadarbība, organizējot kopīgus pasākumus, popularizējot tradicionālos festivālus un amatnieku pieredzi sabiedrībā" tika realizēts sadarbībā ar Vietējo rīcības grupu „Pakrojas rajona partnerība” un Akmenes rajona vietējo rīcības grupu (Lietuva).

Specifiskais mērķis: saglabāt etnisko kultūras mantojumu, kuru saglabājuši vietējie iedzīvotāji, organizēt kopējus pasākumus, lai nodrošinātu amatnieku un tautas mākslinieku radīto priekšmetu un autentisko nacionālo tradīciju saglabāšanu un izplatīšanu

Projekta ieviešanas laikā vietējās rīcības grupas attīsta partnerību un savstarpējo sadarbību, organizējot 3 plenērus, kur katrā no tiem piedalās 30 amatnieki un etnisko kultūras tradīciju kopēji, izmantojot vietējo iedzīvotāju pieredzi, popularizējot tautas mākslas, rokdarbus un valsts svētkus reģionālā un starptautiskā līmenī.

VRG “Pakrojas rajona partnerība” organizēja 2 dienu plenēru, kura laikā pirmajā dienā rādīja un mācīja dalībniekiem, kā pīt putnu ligzdas, veidot ziedu buķetes, veidot teknes olu ripināšanai, grebt koka olas. Otrajā dienā etnogrāfs iepazīstināja dalībniekus ar olu krāsošanas tradīcijām. Pakrojā tika organizēti pavasara atmodas svētki 150 dalībniekiem, svētkos notika arī amatnieku darbu izstāde.

Otrais partneris - Akmenes rajona VRG – organizēja 2 dienu plenēru 30 dalībniekiem, plenēra laikā meistars iepazīstināja dalībniekus ar masku grebšanas tradīcijām Akmenē, etnisko rakstu aušanas tradīcijām, mācīja veidot rakstus un raganu (leļļu) gatavošanas tradīcijas.

Akmenē tika organizēti vasaras svētki 150 dalībniekiem, kuru laikā bija amatnieku darbu izstāde, koncerti, rotaļas utt.

“Dobeles rajona lauku partnerība” – projekta vadošais partneris – organizēja 2-dienu tematiskās apmācības-/ 30 dalībniekiem, kuru laikā meistari iepazīstināja dalībniekus ar vilnas filcēšanas un aušanas tradīcijām Dobeles pusē, kā arī dalībniekiem mācīja māla podu veidošanas noslēpumus un dalījās ar kultūras tradīcijām.

Dobelē notika projekta noslēguma konference 150 dalībniekiem. Projekta partneri analizēja projekta rezultātus un pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas.

Projekta īstenošanas laikā tika apkopota informāciju par amatniekiem, kas tiks ievietota partneru mājas lapās un tika iespiests foto albums par amatniekiem Pakrojas, Akmenes un Dobeles apkaimēs.

Projekta kopējās izmaksas – 39134,88 EUR (100% publiskais finansējums)

   

   

   

Kontaktinformācija

partneriba@dobelespartneriba.lv
Aija Šenbrūna 29812300, aija.senbruna@gmail.com
Dace Vilmane 29187113, dace.vilmane@inbox.lv
Ineta Vintere, 22026755, ineta.vintere@jelgava.lv
Uzvaras iela 2, 2. stāvā,
Dobele,
LV-3701

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.