Projekts "EZIS"

2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta dienests apstiprinājis projektu Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”(EZIS), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Projekta vadošais partneris ir Saldus rajona attīstības biedrību, pārējie sadarbības partneri - biedrība “Laukiem un Jūrai”, Dobeles rajona lauku partnerība, Kandavas partnerība, biedrība “Darīsim paši un SIA “SCHWENK Latvija”.

 Sadarbības projekta mērķis ir veicināt zinošu un motivētu jauno speciālistu un uzņēmēju pienesumu darba tirgū eksaktajās un tehniskajās nozarēs, tādējādi stiprinot teritoriju ekonomisko attīstību.

Plānotas aktivitātes:

  1. 1.Trīs konferences tipa motivējoši pasākumi reģionā esošo eksakto priekšmetu skolotājiem;
  2. 2.Integrēta komplekta izstrāde, kas vidē interaktīvi un radoši parāda fizikas, ķīmijas, matemātikas likumus;
  3. 3.Aktivitāte “Jauno Zinātnieku skola” 2019./2020. mācību gads;
  4. 4.Aktivitāte “Jauno Zinātnieku skola” 2020./2021. mācību gads;
  5. 5.Inženierzinātņu popularizēšanas pasākums “Zinātnes diena”;
  6. 6.Publicitātes pasākumi, inženierzinātņu popularizēšanai un atpazīstamības veicināšanai.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2019.gada 1.augusta līdz 2021.gada 1.augustam.

 

 

 
Informatīvie semināri par projektu konkursa 4.kārtu.

Aicinām piedalīties informatīvajos semināros  par Leader projektu konkursa 4.kārtas nosacījumiem:

4.jūnija Aucē, Biznesa inkubatora telpās. Dienas kārtība

10.jūnijā Tērvetes novadā, Zelmeņos, Tērvetes novada telpās   Dienas kārtība

19.jūnijā, plkst. 14.00 - Dobelē, Brīvības ielā 15, lielajā zālē.  Dienas kārtība

 Prezentācijas no semināriem:

Par uzņēmērjdarbības atbalstu

Par sabiedriskā labuma projektiem

Atgādinām projektu iesniegšana no 10.jūnija līdz 10.jūlijam, 2019.gadam.

Pieteikumus var iesniegt tikai elektroniski Lauku atbalsta dienesta EPS sistēmā.

 

 
Dobeles lauku partnerība izsludina LEADER projektu konkursa 4.kārtu!!

 

Dobeles rajona lauku partnerība ir isludinājusi Leader

projektu konkursa 4.kārtu!!!

Termiņš projektu iesniegšanai: 2019. gada 10.jūnija līdz 2019. gada 10.jūlijam

Izsludinātā finansējuma kopsumma: 899 946,04EUR

Izsludinātās aktivitātes:

Stratēģiskais mērķis 1: Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība

Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.– 546 046.22 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR , ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta

attiecināmo izmaksu summas 70 000 EUR Maksimālā atbalsta intensitāte 70% individuālam projektam, 80% kopprojektam.

 Stratēģiskais mērķis 2: Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem.

Rīcība Nr.2 Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un

pieejamības veicināšana iedzīvotājiem240 000.00 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez pelņas gūšanas nolūka.

 Rīcība Nr. 3 Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem113 899.82 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 10 000 EUR

Max atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez pelņas gūšanas nolūka.

 Projektu īstenošanas termiņi: Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no LAD

lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.   Ja projektu īsteno aktivitātē

“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija

“Ar projekta saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas,

kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no

LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem

projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projekts jāiesniedz  LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

 

 

Informatīvie dokumenti:

 

Dobeles rajona llauku attīstīstības SVVA stratēģija 2020

 

Sludinājums projekta konkursam, konkursa vērtēšanas kritēriji

 

Projektu kritēriju piemērošanas metodika

 

Pašvērtējuma veidlapa Rīcibā Nr.1

Pašvērtējuma veidlapa Rīcība Nr.2

Pašvērtējuma veidlapa Rīcībā Nr. 3

 

Tuvākā laikā informēsim par informtīvo semināru norisi.

 

 

 

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”

Adrese: Uzvaras iela 2, Dobele, LV-3701

Kontakti:  Aija Šenbrūna, Tel. 29812300, e pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Dace Vilmane Tel. 29187113, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Ar Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģiju var iepazīties www.dobelespartneriba.lv ,

www.lad.gov.lv vai partnerības birojā Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā.

Aicinām būt aktīviem un sniegt projektus!

 logo

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

 
Iespēja piedalīties apmācībās uzņēmējiem!!!!
Piedalies apmācībās un pilnveido savu konkurētspēju!
 
Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”
ietvaros, aicinām uzņēmējus uz trīs semināriem.
Semināros kopā ar zinošiem lektoriem uzņēmēji: atklās veidus kā rast jaunas un inovatīvas idejas saviem
produktiem un pakalpojumiem; 
pilnveidos savas komunikācijas un prezentēšanas prasmes; uzzinās kā veidot konkurētspējīgu tūrisma
piedāvājumu un būt labiem gidiem savā saimniecībā. 


Apmācību programma šeit: https://ej.uz/progr_apmacibas

Pieteikšanās apmācībām šeit: https://ej.uz/uznemejuapmacibas

 Apmācības notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas,
sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, ietvaros Nr.17-00-A019.332-000003.
 Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam aktivitātes: 19.32. "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.
                                    
 
Leader projektu konkursa 3.kārtas projektu sagatavošanai nepieciešamie dokumenti

 logo

Atgādinām, ka Dobeles rajona lauku partnerība ir izsludinājusi Leader projektu konkursa 3.kārtu.

Termiņš projektu iesniegšanai: 2018. gada 25.maija līdz 2018. gada 25.jūnijam

Izsludinātā finansējuma kopsumma: 345 640.41 EUR

Stratēģiskais mērķis 1: Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība

Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.– 206 769.53 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR , ja ieguldījumi būvniecībā

ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas 70 000 EUR Maksimālā atbalsta intensitāte

70% individuālam projektam, 80% kopprojektam.

Stratēģiskais mērķis 2: Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem.

Rīcība Nr.2 Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un pieejamības

veicināšana iedzīvotājiem– 138 870.88 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez pelņas gūšanas nolūka.

 Pievienojam noderīgus dokumnetus un veidlapas projekta dokumentācijas sagatavošanai.

 

Projektu īstenošanas termiņi: Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no LAD lēmuma

pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.   Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības

iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projekta saistītā personāla atalgojuma un

darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi

gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu

īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projektu iesniegšana: elektroniskā dokumenta formā var iesniegt LAD Elektroniskās pieteikšanās

sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un

apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz LAD e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Projekta iesniegumus papīra formātā iesniegt Dobeles lauku partnerības birojā, Uzvaras ielā 2, 2. stāvā, Dobelē.

 Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”

 

Adrese: Uzvaras iela 2, Dobele, LV-3701

Kontakti:  Aija Šenbrūna, Tel. 29812300, epasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Dace Vilmane Tel. 29187113, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Ar Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģiju var iepazīties www.dobelespartneriba.lv , www.lad.gov.lv vai partnerības birojā Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā.

 

 
Zemgales uzņēmēju apmācības

logo rinda bauska dobele 2

Zemgales uzņēmēji piedalījušies kopīgās apmācībās, lai sekmētu savas
uzņēmējdarbības konkurētspēju, atpazīstamību un savstarpējo sadarbību Jelgavas,
Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces, Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novados.
Aizvadītas deviņas apmācību dienas, kurās aktīvi piedalījušies vairāk kā 30 uzņēmēji
no dažādiem Zemgales novadiem. Dalībnieki pārstāvēja lauksaimniecības produktu
audzēšanu, mājražošanu, lauku tūrisma un viesmīlības nozares, kā arī tekstilizstrādājumu
izgatavošanu. Būtiski ir tas, ka tēmas, ko kopīgi apguva uzņēmēji, iepriekš paši ir izteikuši kā
svarīgas, lai piešķirtu jaunu un nozīmīgu impulsu savas darbības izaugsmei.

DSC 2477 2 1024x681      DSC 2489 1024x681 2     

DSC 2588 1024x681     DSC 2726 1024x681 2

Kopā ar marketinga speciālistēm Līgu Bušu – Lehtonenu un Jeļenu Rešetņikovu
dalībnieki praktizēja, kā raksturot sava produkta un pakalpojuma galvenās īpašības, kas to
atšķir no citiem produktiem un kā to visu nodot saviem klientiem.  Katras jomas dalībnieks
saņēma padomu, kā veicināt savas produkcijas efektīvāku pārdošanu. Ar kolāžu starpniecību
tika izveidots klientu portrets un meklēti galvenie piedāvājuma akcenti un vērtības, kas dos
priekšroku atšķirties no citiem piedāvājumiem. Tāpat dalībnieki uzzināja, kā veidot
mūsdienīgu zīmolu un tā stāstu. Notika arī uzņēmēju esošo zīmolu analīze un ieteikumi to
uzlabojumiem.Tika analizēti cenu veidošanas aspekti, realizācijas vieta, reklāma, pārdošanas
veicināšana un digitālais mārketings. Uzņēmēji plānoja mārketinga aktivitāšu kalendāru
2018.gadam, mācoties izvirzīt gada galveno mērķi un saplānot tam pakārtotās aktivitātes.
Būtiskākās atziņas, ko sniedza mārketinga speciāliste Līga Buša -Lehtonena:
-mārketinga mērķis ir saprast tirgu un ko vēlas klients, zinot klientu vajadzības - tās arī
piepildīt;
-mārketings tas nav tikai atsevišķi pasākumi, bet gan uzņēmuma kultūra un darba stils
ikdienā;
-mārketingā svarīga vispirms stratēģija, tikai pēc tam seko taktika, kā to īstenot;
-labāk kvalitāte nevis kvantitāte;
- plānojot mārketinga aktivitātes, vispirms svarīgi uzņēmējam saprast, ka nav tik būtiski
pateikt ko tieši ražojam un piedāvājam, bet gan kādu labumu un pievienoto vērtību mēs ar
savu produktu un pakalpojumu klientam iedosim.

Tika apgūti reklāmas veidošanas pamati interneta vidē. Kā atzīst paši dalībnieki, tad noderēs
daudzie "knifiņi", ko ieteica mārketinga jomas profesionāles.Jautāti, kur izmantos iegūtās
zināšanas, uzņēmēji minēja:

- uzlabos savu piedāvājumu publiskajā telpā;
- veidos savu profilu tepat Facebook lapā;
- izmantos Google Analytics un Google Adwords reklāmas iespējas;
- pilnveidos uzņēmuma stāstu un uzlabos savu mājas lapu;
- analizēs klientus un sagatavos piedāvājumu tieši savai mērķauditorijai.

Reklāmas veidošanas praktiskie aspekti uzņēmēja ikdienas darba uzlabošanai.
Uzņēmējiem tika sniegti vienkārši un praktiski rīki, kā pašam veidot kvalitatīvu produkta un
pakalpojuma fotogrāfiju. Katrs saņēma padomu, atbilstoši savai darbības specifikai.
Uzņēmēji paši veidoja infografikas, lai mūsdienīgi un atraktīvi reklamētu savu piedāvājumu
sociālajos tīklos. Kā eksperti šajās jomās palīdzēja: fotogrāfs Mārim Milleram un LLKC,
Lauku attīstības nodaļas speciāliste Baiba Gulbe.
Ciemojoties Latvijas Lauksaimniecības Universitātes, Tehnoloģiju un zināšanu
pārneses centrā un Dobeles dārzkopības institūtā uzņēmējiem tika iedots nozīmīgs pavediens
kā atrast atbilstošu iepakojumu un iekārtas savam produktam, drosmi uzsākt kāda
konkrēta produkta ražošanu, skaidrību par ražošanas tehnoloģijām, likumdošanu,
idejas dažādām inovācijām, kā piemēram spiedpalieku izmantošanu un bezatlikumu
tehnoloģiju piemērošanu pārstrādē. Pie zinātnes sasniegumiem palīdzēja tikt: Dārzkopības
institūta vadošā pētniece Dalija Segliņa un asistente Anita Olšteine, kā arī LLU, Tehnoloģiju
un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja Sandra Muižniece-Brasava un licencēšanas speciāliste
Aija Vārava.

Viesmīlības nozīme tūrisma pakalpojuma sniegšanā.
Zemgales reģionā pieaug to uzņēmēju skaits, kas atver sava uzņēmuma durvis arī
tūristiem, piedāvājot iepazīties ar produkciju un savu darbību kopumā. Tas sekmē uzņēmuma
atpazīstamību un veido ciešāku saikni ar esošajiem un nākotnes pircējiem.Tāpēc svarīgi ir
izprast psiholoģiskos aspektus darbā ar tūristu grupām. Tūrisma nozares ekspertes Dzintras
Līces vadībā, dalībnieki iesaistījās dažādās spēlēs, kas palīdzēja katram saprast, kā veidojas
cilvēku savstarpējās attiecības, kā tās mainās saspringtās situācijās, apkalpojot klientus. Tika
kopīgi analizēti piemēri no uzņēmēju ikdienas darba un atrasti labākie risinājumi situācijām
darbā ar klientiem.
Ar ko var pilnveidot lauku tūrisma piedāvājumu? Šis ir aktuāls jautājums ikvienam
uzņēmējam, kas gatavojas jaunai tūrisma sezonai, tai skaitā mājražotājiem, kas uzņem grupas.
Tāpēc viena no tēmām, bija – Tūrisma piedāvājuma pilnveidošana.

Uzņēmējiem, kas darbojas laukos noteikti aktuālas tēmas būtu vides izziņa, tautas tērps un
senā apbūve. Šajās jomās tika saņemti gan zināšanās, gan norādes informācijas meklēšanai.
Vides izziņas spēles, kas atraktīvi ļauj iepazīt apkārtējo vidi un dabu, tik pat labi arī uzņēmēja
produktu no sēklas līdz auglim un pārstrādātam produktam burciņā. Idejas un materiālus
sniedza Dabas izglītības centra "Meža māja" centra vadītāja Agnese Balandiņa. Tautas tērps
dod iespēju saimniekiem sagaidīt tūristus ar latvisku godu un cieņu. Šeit dalībnieki uzzināja
kā vēsturiski attīstījies tautas tērps un tā valkāšanas tradīcijas. Izpētes darbā par tērpu attīstību
Zemgalē dalījās Aija Jansone.
Lauku sētas vēsturiskā mantojuma izzināšana un iedzīvināšana un stāsti, kas, izceļ
senatnes burvību un spēj nodod to arī lauku sētas viesiem. Šajā tēmā dalījās vēsturnieks Agris
Dzenis, kas veicis izpēti vēsturiskajai lauku sētas apbūvei un senajiem darba rīkiem.
Labi saplānota un pārdomāta ekskursijas programma savā saimniecībā, tās
piemērošana dažādām tūristu grupām, vides sakārtotība un citi parametri, ir būtiski tūristu
uzņemšanā. Par šo tēmu dalījās LLKC uzņēmējdarbības konsultante Raimonda Ribikauska.
Viņai ir praktiska pieredze grupu uzņemšanā saimniecībās.

Mūsdienīga degustāciju galda klāšana.
Šo tēmu mājražotāji, kas uzņem saimniecībā tūristus, jau sen gaidīja. Kopā ar
Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas skolotājām Dzintru Āmari un Ivetu
Čerpinsku, dalībnieki apguva degustāciju galdu klājumu veidus, galda noformēšanu,
salvešu locīšanu, mūsdienīgu pirkstiņ uzkodu gatavošanu skolas laboratorijā.
Pārrunāja kāda varētu būt galdautu, trauku un galda piederumu izvēle dažādu galdu
klājumos. Dienas otrā pusē, uzņēmēji veica cenu aprēķināšanu degustāciju galdam un
mācījās sastādīt ēdienu kalkulācijas.

Projekta ietvaros 2019.gada sākumā, plānotas vēl trīs apmācību dienas, kas
norisināsies Bauskas novadā.
Apmācības norisinājās Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas,
sadarbības un atpazīstamības veicināšana” Nr. 17-00- A019.332-000003 ietvaros.

Rakstu sagatavoja:
Projekta vadītāja, Videga Vītola

Logo

 
Aicinām uz "Baltā galdauta godēšana Vaidelotēs!"

Leader sadarbības projekta ietvaros 4.maijā, Vaidelotēs, Codes pagasta, Bauskas novadā,

notiks "Baltā galdauta godēšana Vaidelotēs!",
kur uz kopīgu mājražotāju  tirdziņu sabrauks saimnieces un saimnieki no Zemgales.
 
Tirdziņa mērķis ir sekmēt vietējo ražotāju popularitāti un savstarpējo sadarbību
produkcijas realizācijā. 
 
Tirdziņa iniciatori ir Bauskas novada mājražotāji.
Ar sadarbības projekta atbalstu, tiks radīts pamats jaunas iniciatīvas iestrādēm
mājražotāju sadarbībai.
 
Tiekamies Vaidelotēs!
 
 kopigs tirdzins 0402 1
 
 
Dobeles lauku partnerība izsludina LEADER projektu konkursa 3.kārtu!!

 logo

                                                  "Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

                                              Dobeles rajona lauku partnerība izsludina projektu konkursu

Termiņš projektu iesniegšanai: 2018. gada 25.maija līdz 2018. gada 25.jūnijam

Izsludinātā finansējuma kopsumma: 345 640.41 EUR

Stratēģiskais mērķis 1: Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība

Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.– 206 769.53 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR , ja ieguldījumi būvniecībā ir

vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas 70 000 EUR Maksimālā atbalsta intensitāte 70%

individuālam projektam, 80% kopprojektam.

 

Stratēģiskais mērķis 2: Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem.

Rīcība Nr.2 Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un pieejamības

veicināšana iedzīvotājiem– 138 870.88 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez pelņas gūšanas nolūka.

 

Projektu īstenošanas termiņi: Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas

par projekta iesnieguma apstiprināšanu.  

Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija

“Ar projekta saistītā personāla atalgojuma un

darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi

no LAD lēmuma pieņemšanas par

projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma

pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projektu iesniegšana: elektroniskā dokumenta formā var iesniegt LAD Elektroniskās pieteikšanās

sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu

ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā

kārtībā, var iesniegt nosūtot uz LAD e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Projekta iesniegumus papīra formātā iesniegt Dobeles lauku partnerības birojā, Uzvaras ielā 2, 2. stāvā, Dobelē.

 

 

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”

Adrese: Uzvaras iela 2, Dobele, LV-3701

Kontakti:  Aija Šenbrūna, Tel. 29812300, epasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Dace Vilmane Tel. 29187113, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Ar Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģiju var iepazīties www.dobelespartneriba.lv , www.lad.gov.lv vai partnerības

birojā Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā.

Informācija par semināriem sekos tuvākā laikā.

 

 
Lieldienu tirdziņš Kroņaucē

Lieldienas web 453x640

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 Nākamā > Beigas >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.