tests 1 amatnieciba

Testa lapa Testa lapaTesta lapa Testa lapaTesta lapa

 
PAR PARTNERĪBU

Dobeles rajona lauku partnerības darbības mērķis ir -  veicināt sabiedrības iniciatīvu un pilsonisko līdzdalību, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību. 

Partnerības galvenie uzdevumi:

  • sekmēt sabiedrības iniciatīvu, kas vērsta uz lauku teritorijas attīstību un vietējo iniciatīvas grupu dibināšanos un attīstību,
  • izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus,
  • veidot interešu pārstāvniecību lauku attīstību jautājumu risināšanai dažādos līmeņos, institūcijās,
  • piesaistīt un koordinēt finanšu, materiālos un intelektuālos resursus Partnerības mērķu sasniegšanai,
  • izglītot un informēt iedzīvotājus par lauku attīstības jautājumos, attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Dobeles rajona lauku attīstību.


„Dobeles rajona lauku partnerības” augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce. Organizācijas veiksmīgai funkcionēšanai ir izveidota pārstāvju lēmējinstitūcija - Partnerības Padome deviņu cilvēku sastāvā, ko ievēl Biedru sapulce. Padome ir izveidota, ievērojot partnerības principu, kas paredz, ka no katra sektora - uzņēmējdarbības, valsts un pašvaldība, NVO - tiek ievēlēti ne vairāk kā 3 locekļi.

Padomes izpildinstitūcija ir koordinators, ko ievēlē Padome. Koordinators organizē Partnerības darbu, nodrošina Biedru sapulces un Padomes lēmumu izpildi, kā arī pārstāv Partnerību visās institūcijās.

 
Izsludināta projektu konkursa 4.kārta !

Dobeles rajona lauku partnerība izsludina  pieteikšanos uz  projektu konkursu 4.kārtu Dobeles  rajona partnerības stratēģijas  2009.- 2013.gadam pasākumam "Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".
2011.gadā  pieejamais  finansējums   (LVL):  187 713,37
Projekti jāiesniedz līdz 2011.gada 10.jūnijam plkst.16:00 Dobelē,  Uzvaras 2, 1.stāvā , biedrībā „Dobeles rajona lauku partnerība". 
Pasākums tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Informācija par e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai tālruņiem 22026755, 29187113

Sludinājuma teksts pielikumā.green-download-icon

 
Noslēgusies Leader projektu konkursa 3.kārta.
30.jūlijā noslēdzās Leader projektu konkursa 3.kārta, kopumā saņemti 29 projektu iesniegumi, par kopējo summu 220 599.29 LVL. 3.kārtai  pieejamais finansējums ir tikai 143 936,00LVL. Projektu izvērtēšanu atbilstoši stratēģijā noteiktajiem kritērijiem Padome veiks augusta mēnesī.
Iesniegto projektu saraksts.
 
Ievēlēta jauna Padome!

Š.g. 29.jūnijā notika biedrības „Dobeles rajona lauku partnerība” kopsapulce, kurā uz nākošajiem trīs gadiem, atbilstoši statūtiem, tika pārvēlēta biedrības Padome.

Padomes locekļu saraksts.

 
Projektu konkurss!

Dobeles rajona lauku partnerība izsludina  pieteikšanos uz projektu konkursu 3.kārtu Dobeles  rajona partnerības stratēģijas  2009.- 2013.gadam pasākumam "Lauku ekonomikas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".
2010.gadā  pieejamais  finansējums   (LVL):  143 936,00
Projekti jāiesniedz līdz 30.jūlijam plkst.16:00 Dobelē,  Uzvaras 2, 1.stāvā , biedrībā „Dobeles rajona lauku partnerība". 
Pasākums tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Informācija par e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai tālruņiem 29168571, 29187113.

Pilns teksts pielikumā

 
Dobles rajona lauku partnerība maina adresi
Dobeles rajona lauku partnerībai no š.g. 1.janvāra mainīta adrese, šobrīd atrodamies Dobelē, Uzvaras ielā 2, 1.stāvā. Kontakttālruņi 29187113, 22026755.
 
Dobeles rajona partnerība atver savu mājas lapu!

Partnerība ir  efektīvs vietējās un reģionālās attīstības instruments, kura darbības loma ir virzīt dažādas mērķa grupas un sabiedrību kopumā uz savu problēmu apzināšanu un risināšanas iespēju saskatīšanu. Dobeles rajona lauku partnerībā galvenie sadarbības partneri ir partnerības dibinātāji – sabiedriskās organizācijas, uzņēmēji, visas rajona pašvaldības, kas aktīvi piedalījās stratēģijas izstrādē un atbalsta tās īstenošanu. Sadarbība veicinās stratēģijas sekmīgu ieviešanu, jo paātrinās informācijas apmaiņu un zināšanu apmaiņu darbā ar stratēģija ieviešanu.

Lasīt tālāk...
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 Nākamā > Beigas >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.