Zemgales uzņēmēju apmācības Drukāt

logo rinda bauska dobele 2

Zemgales uzņēmēji piedalījušies kopīgās apmācībās, lai sekmētu savas
uzņēmējdarbības konkurētspēju, atpazīstamību un savstarpējo sadarbību Jelgavas,
Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces, Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novados.
Aizvadītas deviņas apmācību dienas, kurās aktīvi piedalījušies vairāk kā 30 uzņēmēji
no dažādiem Zemgales novadiem. Dalībnieki pārstāvēja lauksaimniecības produktu
audzēšanu, mājražošanu, lauku tūrisma un viesmīlības nozares, kā arī tekstilizstrādājumu
izgatavošanu. Būtiski ir tas, ka tēmas, ko kopīgi apguva uzņēmēji, iepriekš paši ir izteikuši kā
svarīgas, lai piešķirtu jaunu un nozīmīgu impulsu savas darbības izaugsmei.

DSC 2477 2 1024x681      DSC 2489 1024x681 2     

DSC 2588 1024x681     DSC 2726 1024x681 2

Kopā ar marketinga speciālistēm Līgu Bušu – Lehtonenu un Jeļenu Rešetņikovu
dalībnieki praktizēja, kā raksturot sava produkta un pakalpojuma galvenās īpašības, kas to
atšķir no citiem produktiem un kā to visu nodot saviem klientiem.  Katras jomas dalībnieks
saņēma padomu, kā veicināt savas produkcijas efektīvāku pārdošanu. Ar kolāžu starpniecību
tika izveidots klientu portrets un meklēti galvenie piedāvājuma akcenti un vērtības, kas dos
priekšroku atšķirties no citiem piedāvājumiem. Tāpat dalībnieki uzzināja, kā veidot
mūsdienīgu zīmolu un tā stāstu. Notika arī uzņēmēju esošo zīmolu analīze un ieteikumi to
uzlabojumiem.Tika analizēti cenu veidošanas aspekti, realizācijas vieta, reklāma, pārdošanas
veicināšana un digitālais mārketings. Uzņēmēji plānoja mārketinga aktivitāšu kalendāru
2018.gadam, mācoties izvirzīt gada galveno mērķi un saplānot tam pakārtotās aktivitātes.
Būtiskākās atziņas, ko sniedza mārketinga speciāliste Līga Buša -Lehtonena:
-mārketinga mērķis ir saprast tirgu un ko vēlas klients, zinot klientu vajadzības - tās arī
piepildīt;
-mārketings tas nav tikai atsevišķi pasākumi, bet gan uzņēmuma kultūra un darba stils
ikdienā;
-mārketingā svarīga vispirms stratēģija, tikai pēc tam seko taktika, kā to īstenot;
-labāk kvalitāte nevis kvantitāte;
- plānojot mārketinga aktivitātes, vispirms svarīgi uzņēmējam saprast, ka nav tik būtiski
pateikt ko tieši ražojam un piedāvājam, bet gan kādu labumu un pievienoto vērtību mēs ar
savu produktu un pakalpojumu klientam iedosim.

Tika apgūti reklāmas veidošanas pamati interneta vidē. Kā atzīst paši dalībnieki, tad noderēs
daudzie "knifiņi", ko ieteica mārketinga jomas profesionāles.Jautāti, kur izmantos iegūtās
zināšanas, uzņēmēji minēja:

- uzlabos savu piedāvājumu publiskajā telpā;
- veidos savu profilu tepat Facebook lapā;
- izmantos Google Analytics un Google Adwords reklāmas iespējas;
- pilnveidos uzņēmuma stāstu un uzlabos savu mājas lapu;
- analizēs klientus un sagatavos piedāvājumu tieši savai mērķauditorijai.

Reklāmas veidošanas praktiskie aspekti uzņēmēja ikdienas darba uzlabošanai.
Uzņēmējiem tika sniegti vienkārši un praktiski rīki, kā pašam veidot kvalitatīvu produkta un
pakalpojuma fotogrāfiju. Katrs saņēma padomu, atbilstoši savai darbības specifikai.
Uzņēmēji paši veidoja infografikas, lai mūsdienīgi un atraktīvi reklamētu savu piedāvājumu
sociālajos tīklos. Kā eksperti šajās jomās palīdzēja: fotogrāfs Mārim Milleram un LLKC,
Lauku attīstības nodaļas speciāliste Baiba Gulbe.
Ciemojoties Latvijas Lauksaimniecības Universitātes, Tehnoloģiju un zināšanu
pārneses centrā un Dobeles dārzkopības institūtā uzņēmējiem tika iedots nozīmīgs pavediens
kā atrast atbilstošu iepakojumu un iekārtas savam produktam, drosmi uzsākt kāda
konkrēta produkta ražošanu, skaidrību par ražošanas tehnoloģijām, likumdošanu,
idejas dažādām inovācijām, kā piemēram spiedpalieku izmantošanu un bezatlikumu
tehnoloģiju piemērošanu pārstrādē. Pie zinātnes sasniegumiem palīdzēja tikt: Dārzkopības
institūta vadošā pētniece Dalija Segliņa un asistente Anita Olšteine, kā arī LLU, Tehnoloģiju
un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja Sandra Muižniece-Brasava un licencēšanas speciāliste
Aija Vārava.

Viesmīlības nozīme tūrisma pakalpojuma sniegšanā.
Zemgales reģionā pieaug to uzņēmēju skaits, kas atver sava uzņēmuma durvis arī
tūristiem, piedāvājot iepazīties ar produkciju un savu darbību kopumā. Tas sekmē uzņēmuma
atpazīstamību un veido ciešāku saikni ar esošajiem un nākotnes pircējiem.Tāpēc svarīgi ir
izprast psiholoģiskos aspektus darbā ar tūristu grupām. Tūrisma nozares ekspertes Dzintras
Līces vadībā, dalībnieki iesaistījās dažādās spēlēs, kas palīdzēja katram saprast, kā veidojas
cilvēku savstarpējās attiecības, kā tās mainās saspringtās situācijās, apkalpojot klientus. Tika
kopīgi analizēti piemēri no uzņēmēju ikdienas darba un atrasti labākie risinājumi situācijām
darbā ar klientiem.
Ar ko var pilnveidot lauku tūrisma piedāvājumu? Šis ir aktuāls jautājums ikvienam
uzņēmējam, kas gatavojas jaunai tūrisma sezonai, tai skaitā mājražotājiem, kas uzņem grupas.
Tāpēc viena no tēmām, bija – Tūrisma piedāvājuma pilnveidošana.

Uzņēmējiem, kas darbojas laukos noteikti aktuālas tēmas būtu vides izziņa, tautas tērps un
senā apbūve. Šajās jomās tika saņemti gan zināšanās, gan norādes informācijas meklēšanai.
Vides izziņas spēles, kas atraktīvi ļauj iepazīt apkārtējo vidi un dabu, tik pat labi arī uzņēmēja
produktu no sēklas līdz auglim un pārstrādātam produktam burciņā. Idejas un materiālus
sniedza Dabas izglītības centra "Meža māja" centra vadītāja Agnese Balandiņa. Tautas tērps
dod iespēju saimniekiem sagaidīt tūristus ar latvisku godu un cieņu. Šeit dalībnieki uzzināja
kā vēsturiski attīstījies tautas tērps un tā valkāšanas tradīcijas. Izpētes darbā par tērpu attīstību
Zemgalē dalījās Aija Jansone.
Lauku sētas vēsturiskā mantojuma izzināšana un iedzīvināšana un stāsti, kas, izceļ
senatnes burvību un spēj nodod to arī lauku sētas viesiem. Šajā tēmā dalījās vēsturnieks Agris
Dzenis, kas veicis izpēti vēsturiskajai lauku sētas apbūvei un senajiem darba rīkiem.
Labi saplānota un pārdomāta ekskursijas programma savā saimniecībā, tās
piemērošana dažādām tūristu grupām, vides sakārtotība un citi parametri, ir būtiski tūristu
uzņemšanā. Par šo tēmu dalījās LLKC uzņēmējdarbības konsultante Raimonda Ribikauska.
Viņai ir praktiska pieredze grupu uzņemšanā saimniecībās.

Mūsdienīga degustāciju galda klāšana.
Šo tēmu mājražotāji, kas uzņem saimniecībā tūristus, jau sen gaidīja. Kopā ar
Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas skolotājām Dzintru Āmari un Ivetu
Čerpinsku, dalībnieki apguva degustāciju galdu klājumu veidus, galda noformēšanu,
salvešu locīšanu, mūsdienīgu pirkstiņ uzkodu gatavošanu skolas laboratorijā.
Pārrunāja kāda varētu būt galdautu, trauku un galda piederumu izvēle dažādu galdu
klājumos. Dienas otrā pusē, uzņēmēji veica cenu aprēķināšanu degustāciju galdam un
mācījās sastādīt ēdienu kalkulācijas.

Projekta ietvaros 2019.gada sākumā, plānotas vēl trīs apmācību dienas, kas
norisināsies Bauskas novadā.
Apmācības norisinājās Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas,
sadarbības un atpazīstamības veicināšana” Nr. 17-00- A019.332-000003 ietvaros.

Rakstu sagatavoja:
Projekta vadītāja, Videga Vītola

Logo

 
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.