Leader projektu konkursa 3.kārtas projektu sagatavošanai nepieciešamie dokumenti Drukāt

 logo

Atgādinām, ka Dobeles rajona lauku partnerība ir izsludinājusi Leader projektu konkursa 3.kārtu.

Termiņš projektu iesniegšanai: 2018. gada 25.maija līdz 2018. gada 25.jūnijam

Izsludinātā finansējuma kopsumma: 345 640.41 EUR

Stratēģiskais mērķis 1: Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība

Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.– 206 769.53 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR , ja ieguldījumi būvniecībā

ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas 70 000 EUR Maksimālā atbalsta intensitāte

70% individuālam projektam, 80% kopprojektam.

Stratēģiskais mērķis 2: Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem.

Rīcība Nr.2 Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un pieejamības

veicināšana iedzīvotājiem– 138 870.88 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez pelņas gūšanas nolūka.

 Pievienojam noderīgus dokumnetus un veidlapas projekta dokumentācijas sagatavošanai.

 

Projektu īstenošanas termiņi: Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no LAD lēmuma

pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.   Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības

iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projekta saistītā personāla atalgojuma un

darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi

gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu

īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projektu iesniegšana: elektroniskā dokumenta formā var iesniegt LAD Elektroniskās pieteikšanās

sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un

apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz LAD e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Projekta iesniegumus papīra formātā iesniegt Dobeles lauku partnerības birojā, Uzvaras ielā 2, 2. stāvā, Dobelē.

 Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”

 

Adrese: Uzvaras iela 2, Dobele, LV-3701

Kontakti:  Aija Šenbrūna, Tel. 29812300, epasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Dace Vilmane Tel. 29187113, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Ar Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģiju var iepazīties www.dobelespartneriba.lv , www.lad.gov.lv vai partnerības birojā Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā.

 

 
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.