Iespēja piedalīties apmācībās uzņēmējiem!!!! Drukāt
Piedalies apmācībās un pilnveido savu konkurētspēju!
 
Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”
ietvaros, aicinām uzņēmējus uz trīs semināriem.
Semināros kopā ar zinošiem lektoriem uzņēmēji: atklās veidus kā rast jaunas un inovatīvas idejas saviem
produktiem un pakalpojumiem; 
pilnveidos savas komunikācijas un prezentēšanas prasmes; uzzinās kā veidot konkurētspējīgu tūrisma
piedāvājumu un būt labiem gidiem savā saimniecībā. 


Apmācību programma šeit: https://ej.uz/progr_apmacibas

Pieteikšanās apmācībām šeit: https://ej.uz/uznemejuapmacibas

 Apmācības notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas,
sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, ietvaros Nr.17-00-A019.332-000003.
 Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam aktivitātes: 19.32. "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.
                                    
 
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.