PARTNERĪBAS VADĪBAS STRUKTŪRA Drukāt

Dobeles rajona lauku partnerības pārvaldes struktūras shēma

 


Dobeles rajona lauku partnerības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce, kas sastāv no visiem partnerības biedriem (uz šo brīdi tie ir 39 – 19 pašvaldības, 9 biedrības un 11 uzņēmēji). Biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā 1 reizi gadā.

Organizācijas veiksmīgai funkcionēšanai ir izveidota pārstāvju lēmējinstitūcija – Biedru pilnsapulces ievēlēta partnerības Padome deviņu cilvēku sastāvā.. Padome ir izveidota ievērojot partnerības principu, kas paredz, ka no katra sektora: uzņēmējdarbība, valsts iestādes un pašvaldības, NVO, tiek ievēlēti ne vairāk kā 3 locekļi. Padome no savas vidus ir izvēlējusi priekšsēdētāju. Padomē tiek nodrošinātas un īstenotas arī jauniešu, lauku sieviešu un lauku uzņēmēju intereses.

 
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.