Rīcības plāns Drukāt

 

 

 

Dobeles rajona lauku partnerības rīcības plāns 2015.–2022. gadam

Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā

 

19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija"

 

 RĪCĪBAS PLĀNS

Prezentācija2.jpg

 

 
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.